Zakon o nacionalnom parku Blidinje se nalazi u fazi razmatranja, na njega se mogu dati prijedlozi i sugestije.

Pogledajte u prilogu Odluku, prednacrt Zakona te kartografski prikazi prijedloga zoniranja prostora područja Blidinje.

Za dostavljanje komentara i prijedloga na radni tekst Zakona o Nacionalnom parku Blidinje potrebno je popuniti dole navedeni obrazac.

Odluka

Zakon – NP Blidinje

OBRAZLOZENJE

Obrazac – komentari – nacrt zakona

Strucno obrazlozenje.pdf

Kartografski prikazi prijedloga zoniranja prostora podrucja Blidinje 

Prikaz prijedloga područja NP Blidinje - Pogledajte kartografski prikaz prijedloga Nacionalnog parka Blidinje