Tri milijuna eura bespovratnih sredstava bit će uskoro na raspolaganju malim i srednjim poduzećima u našoj zemlji. Poseban tretman pri donošenju konačne odluke o tome iko će dobiti novac, imat će poduzeća koja su pretrpjela štete tijekom poplava 2014. godine, potvrđeno je na press-konferenciji o projektu EU ProLocal, kojeg zajednički financiraju EU i Vlada Njemačke, a implementira GIZ.

Prema riječima šefa Kooperacije Delegacije EU u BiH Melvina Asina, ovaj program samo je nastavak aktivnosti pružanja ekonomske i socijalne podrške firmama koje su pogođene poplavama. Naglasio je kako će ova sredstva pomoći da se prebrode prepreke, kupe potrebni materijali i sačuvaju radna mjesta.

''Drago mi je što imam priliku pridružiti se kolegama iz GIZ-a povodom objavljivanja prvog javnog poziva. ProLocal je nastavak naših aktivnosti na pružanju ekonomske i socijalne podrške područjima koja su pogođena poplavama. Prethodno smo pružili podršku poslovnim subjektima da prebrode neposredne posljedice poplava. Pomogli smo im da nabave novu opremu, obnove pogone i nabave materijale. Kao rezultat toga dogodio se oporavak kompanija i očuvanje radnih mjesta. Ovaj projekt je sljedeći korak u kreiranju konkurentnosti, stimuliranju rasta te kreiranja novih radnih mjesta'', kazao je Asin.

Karin Horhan, menadžerica programa EU ProLocal, naglasila je kako je ProLocal zajednički projekt EU i Vlade Njemačke, a da je njegova ukupna vrijednost 13 milijina eura. Program ima za cilj da doprinese većoj konkurentnosti i povećanju proizvodnje u drvno-prerađivačkom, metalo-prerađivačkom, agrobiznisu i turizmu u dvadeset odabranih općina.

''Na konkurentnost poduzeća, naročito malih i srednjih, utječe poslovno okruženje. Radimo na tome da pomognemo općinama da bolje odgovaraju potrebama privatnog sektora. Stvaranjem pogodnog poslovnog okruženja općine će biti u stanju da privuku nova ulaganja. Program je usmjeren na konkretne prepreke za dalji razvoj općina i očekuje se da će imati učinak na posao oko 1500 malih farmera i 900 kompanija'', kaže Horhan.

Od tri milijuna eura, dva milijuna će biti dodijeljena pojedinačnim poduzećima, a jedan milijun dodjeljuje se partnerstvima.

''Pored malih poduzeća i partnerstva, aplicirati mogu općinske razvojne agencije, sveučilišta i druge istraživačke institucije koje podržavaju razvoj malih i srednjih poduzeća u navedenim sektorima. Sve planirane aktivnosti moraju se ostvariti u 20 odabranih općina'', istaknuo je Gligor Stojkov, sručnjak za grant i inovacije EU ProLocal.

Većina bespovratne pomoći za pojedinačna poduzeća bit će između 15 i 50 tisuća eura, dok je za partnerstvo predviđeno između 25 i 100 tisuća eura.

Kako je pojašnjeno, za sredstva je moguće aplicirati iz sljedećih općina:
Lokalitet 1: Prijedor, Prnjavor, Derventa, Gradiška, Laktaši, Kozarska Dubica i Srbac;
Lokalitet 2: Zenica, Gračanica, Brčko, Teslić, Tešanj i Žepče;
Lokalitet 3: Posušje, Široki Brijeg, Grude, Ljubuški , Prozor-Rama, Jablanica i Konjic

Rok za predaju aplikacija je 30. listopada.