Poglavar Katoličke crkve papa Frane opet je iznenadio, objasnivši da je bolji savjestan kršćanski brak nakon perioda zajedničkog življenja nego improvizirana crkvena ženidba, bez svijesti o tome što znači sakramentalna obaveza pred Bogom.

Mnogi brakovi su propali, kaže Papa, jer nije bilo svijesti o tome da je to obaveza za sav život, pa su sklapani zbog svjetovnih razloga, kao "društveni čin“, misleći na bombonijere, na pirni ručak, na vjenčanicu...

Da se i ne govori o braku jer je nevjesta trudna. Kaže Papa: "U Buenos Airesu sam zabranio sklapanje crkvene ženidbe u slučajevima koje smo zvali 'matrimonios de apuro', naime u žurbi, kada je na putu dijete. Zabranio sam ih jer to nisu slobodne ženidbe. Možda se vole. Pa sam vidio lijepih slučajeva u kojima su se vjenčali dvije-tri godine kasnije, pa bih ih vidio kako zajedno ulaze u crkvu, tata i mama s djetetom za ruku. Ali su znali što čine.“

Papa Frane je to rekao ne u nekome nevezanom razgovoru, nego otvarajući redovito godišnje savjetovanje Nadbiskupije rimske. To se može, zapravo mora shvatiti kao njegovu uputu biskupima i svećenicima u toj mnogoljudnoj arhidijecezi (ima vjernika koliko i sva Katolička crkva u Hrvatskoj), a zapravo i u Italiji.

Govoreći bez napisana teksta, Papa je čak rekao da je, s tog stajališta, "velika većina naših sakramentalnih ženidaba ništetna“. Govorio je uvečer, a u tekstu koji je sljedećeg dana objavljen pisalo je "dio“, a ne "velika većina“. Upitan jesu li Papu cenzurirali, ravnatelj Ureda za novinstvo o. Federico Lombardi objasnio je da je tu promjenu autorizirao osobno Papa.

S druge strane, Papa je govorio i o mnogim nevjenčanim vezama u Argentini, osuđujući "praznovjerje" koje ih izaziva: "Vidio sam mnogo vjernosti u tim zajedničkim životima i siguran sam da je to istinska ženidba, imaju milost ženidbe, baš zbog vjernosti koju pokazuju."