Uzgoj paprike je popularna aktivnost među vrtlarima širom svijeta zbog njenog ukusnog ploda i raznovrsnih sorti. Međutim, važno je imati na umu neke smjernice prilikom odabira i kombiniranja biljaka u blizini paprike. Pravilno planiranje sadnje može donijeti brojne prednosti, uključujući poboljšan rast i ukupan uspjeh usjeva, kao i smanjenje rizika od bolesti i štetočina.

Kada je u pitanju sadnja paprike, postoji nekoliko biljaka koje se preporučuje da se sade u njenom neposrednom okruženju. Ove biljke mogu pružiti određene koristi kao što su odbijanje štetočina, privlačenje korisnih insekata ili poboljšanje plodnosti zemljišta. Neke od tih biljaka su:

Bosiljak: Osim što je aromatična začinska biljka, bosiljak je odličan partner za papriku jer odbija određene štetočine kao što su muhe i komarci.

Dragoljub: Ove biljke sa svijetlim i šarenim cvjetovima privlače korisne insekte poput pčela i leptira, a istovremeno odbijaju štetne insekte kao što su lisne uši.

Neven: Neven je još jedna biljka koja privlači korisne insekte, uključujući pčele i leptire. Također se smatra da ima prirodna insekticidna svojstva koja mogu pomoći u odbijanju štetnih insekata.

Paprika jedino ne podnosi ove 3 biljke:

Postoje neke biljke koje se često izbjegavaju da se sade blizu paprike zbog mogućnosti interakcija ili konkurencije za resurse. Ovdje je nekoliko biljaka koje se generalno ne preporučuju da se sade pored paprike:

Rajčica: Paprika i rajčica su članovi iste biljne obitelji (Solanaceae) i mogu biti podložni sličnim bolestima i štetočinama. Također, rajčica može ometati rast paprike jer je bujna biljka koja može zasjeniti papriku i ograničiti joj pristup sunčevoj svjetlosti.

Krumpir: Kao i paprika, krumpir je također član obitelji Solanaceae i može biti podložan sličnim bolestima, kao što je plamenjača. Osim toga, krumpir također ima široko korjenje koje se može miješati s korijenovim sustavom paprike.

Patlidžan: Patlidžan je još jedan član obitelji Solanaceae, slično kao paprika i rajčica. Ima slične zahtjeve za rastom i njegom kao paprika, pa se izbjegava saditi ih zajedno kako bi se spriječile potencijalne interakcije i konkurencija za resurse.

Agrosavjet.com