Općinsko vijeće Tomislavgrad na današnjoj sjednici usvojilo je Odluku o subvencioniranju proljetne i jesenske sjetve poljoprivrednim gospodarstvima na području općine Tomislavgrad za 2022. godinu.

Pomoćnik načelnika općine za gospodarstvo i inspekciju Vinko Galir kazao je da se tom odlukom utvrđuje način subvencioniranja proljetne i jesenske sjetve, uvjeti za ostvarivanje prava na subvenciju te iznos subvencije poljoprivrednim gospodarstvima na području općine Tomislavgrad za 2022. godinu u cilju dodatnog poticanja poljoprivredne proizvodnje.

Sjetva će se subvencionirati iz sredstava za poticaj gospodarstvu u ukupnom iznosu od 60.000 maraka.

Pravo na subvenciju proljetne i jesenje sjetve imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave proizvodnjom ratarskih i povrtlarskih kultura na području općine Tomislavgrad i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gospodarstava i registar klijenata, koji vodi nadležna općinska Služba.

Ratarske kulture za koje se ostvaruje subvencija su krušna žita (pšenica i raž), stočna žita (stočni ječam, zob i tritikale) te krmno bilje (silažni kukuruz, stočni grašak i grahorice) dok zasijana površina ratarskih kultura za koju se može ostvariti subvencija, odnosno površina na kojoj se ostvaruje proizvodnja, je minimalno jedan hektar po kulturi.

Subvencionirat će se i sjetva povrtlarskih kultura: luk (bijeli, crveni), mrkva, krumpir i kupus, pod uvjetom da se ta vrste proizvodnje ostvaruje na minimalno 0,4 hektara.

Maksimalni iznos subvencije po poljoprivrednom gospodarstvu, uz predočen dokaz o nabavci, iznosi 1000 maraka. Nakon obračuna troškova za subvencioniranje taj iznos može proporcionalno smanjiti ili uvećati u skladu s raspoloživim sredstvima.

Zaključak o odobravanju i iznosu subvencije za propisane troškove za nabavku sjemena i mineralnog gnojiva donijet će općinski načelnik.