U 44. godine postojanja i eksploatiranja, u potpunosti se odstupilo od planiranog projekta i samo 1978. godine, jezero je ispražnjeno i urađene određene sanacije na samoj brani i dovodnom tunelu.

Iako je posljednjih godina bilo planirano pražnjenje jezera, iz više razloga do njega nikad nije došlo. I ono planirano za 2012. godinu, odnosno planu prema kojem je jezero početkom kolovoza trebalo biti prazno, biti će odgođeno do daljnjega.

Zbog loše hidrološke situacije, početkom veljače, akumulacija je bila na vrlo niskoj razini, što se nastavilo i tijekom ožujka i travnja. Tek nakon obilnih padalina, akumulacija se počela ozbiljnije puniti, čemu je doprinijelo i nekoliko problema sa starom opremom, čiji kvarovi su izazvali prekid proizvodnje el. energije. Zbog tih kvarova, hitno se pristupilo zamjeni stare opreme. Zbog istrošenosti i zastarjelosti opreme, uz kvarove u samoj Strojarnici, javljaju se i kvarovi na glavnom zatvaraču koji vodu propušta, odnosno zatvara njen dotok u dovodni tunel.

Zbog loše hidrološke situacije i sve veće potražnje energije na tržištu odgađanje sanacijskih radova bit će do 2015. godine, čime se riskira daljnje oštećivanje samog objekta brane, kao i već prilično istrošene opreme koja nije mijenjana od početa rada ove hidroelektrane.