Sveučilište u Mostaru preko Fakulteta strojarstva, računarstva i elektrotehnike partner je projekta “Strengthening capacities for the implementation of dual education in BH higher education (DUALSCI)”, kojim je planirano stvaranje pravnih uvjeta i uvjeta osiguranja kvalitete za provedbu dvojnog visokog obrazovanja te pilotiranje jednog studijskog programa po dvojnom modelu.

Dvojno obrazovanje u visokom obrazovanju podrazumijeva postojanje učenja uz rad kao specifičnog oblika angažiranja studenata. Drugim riječima, to je vrsta stručnog osposobljavanja koje podrazumijeva stjecanje planiranih kompetencija i ishoda učenja integriranim pohađanjem nastave u obrazovnoj instituciji i osposobljavanjem kod poslodavca.

Prvi slučaj u BiH

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije dostavilo je SUM-u stručno mišljenje po kojem je dvojno obrazovanje moguće regulirati internim aktima visokoškolske ustanove sukladno pozitivnim zakonskim propisima iz područja obrazovanja i rada. Temeljem toga, Senat Sveučilišta usvojio je Pravilnik o dvojnom obrazovanju na Sveučilištu u Mostaru, koji je time postao prvi slučaj reguliranja dvojnog obrazovanja u visokom obrazovanju u BiH uopće.

Učenje kroz rad integralni je dio studijskog programa, koji nosi određeni broj ECTS bodova i predstavlja organiziran proces tijekom kojega studenti primjenjuju teorijska znanja u realnom radnom okružju, imaju neposredan dodir s poslovnim procedurama i tehnologijama koje se koriste u praksi, povezuju se sa zaposlenim stručnjacima i pripremaju se za tržište rada.

Studenti će tako već tijekom studija raditi u struci uz potporu mentora kod poslodavca koji će biti odgovoran da student stekne kompetencije i ishode učenja propisane nastavnim planom i programom te uz potporu sveučilišnoga mentora koji će planirati, pratiti, realizirati i vrednovati ostvarivanje učenja kroz rad. Kao prvi studijski program po dvojnom modelu na Sveučilištu u Mostaru planira se pokrenuti preddiplomski stručni - studij računarstva, koji u svom nastavnom planu i programu predviđa učenje kroz rad, definiran broj sati provedenih kod poslodavca i broj sati provedenih na nastavi te kolegije koji su projektno orijentirani. Navedeni studijski program studenti bi upisivali u statusu izvanrednog studenta, uz ograničenje upisa najviše 20 studenata zbog specifičnih potreba dvojnog obrazovanja.

- Student prije početka akademske godine treba s određenim poduzećem potpisati ugovor o učenju kroz rad koji ima karakteristike ugovora o radu na određeno vrijeme, na pola radnog vremena, temeljem čega studenti imaju pravo na odgovarajuću naknadu, troškove prijevoza i prehrane te ostale obveze sukladno zakonom koji regulira radni odnos - kazao je prof. dr. Željko Stojkić, dekan FSRE, i dodao da bi time student proveo četiri sata dnevno na fakultetu, a četiri sata kod poslodavca. Naglasio je da se angažman, ako se iskaže zanimanje studenta, poduzeća i mentora na fakultetu, može produljiti na dodatna dva mjeseca tijekom kojih student ostaje u poduzeću, proširuje projekt i na osnovi njega izrađuje diplomski rad. Prednosti dvojnog studijskog programa za poslodavce će biti od velikog značaja. Budući studenti ovakvim se modelom obrazovanja pripremaju za posao u struci, a poduzeća, koja i sama oblikuju polaznike praktičnim znanjem i osobnom profilacijom, imaju spremne i obučene kandidate.

U dvojnom obrazovanju neće biti važna samo diploma nego i način rada zanata, vještine koje student ima i specijalizirane sposobnosti u kreiranju i provedbi poslovnih zadaća. Velike prednosti imat će i studenti polaznici jer im takvo obrazovanje nudi ne samo siguran posao i financijsku sigurnost već i odgovornost, ozbiljnost, posvećenost radu i spremnost za tržište rada. Studenti će time imati mogućnost ranijeg osamostaljenja, financijski bi trebali postati neovisni, a brže bi se stvarala nova generacija stručnih i sposobnih radnika, stručnjaka i znanstvenika, koji bi bili motor gospodarskog razvoja kako pojedinih poduzeća tako i društva u cjelini.

Pomaknuti se s mjesta

Nema oblasti politike u kojoj BiH ima dobru razinu pripremljenosti ili je dobro napredovala u pogledu svojih kapaciteta da preuzme obveze koje proizlaze iz članstva u EU, poput vanjske obrambene i sigurnosne politike, regionalne politike, ekonomske i monetarne politike, zaštite životne sredine ili poljoprivrede. Uvođenjem dvojnog obrazovanja poboljšat će se kompetencije studenata u BiH te povećati suradnja s gospodarstvom i brojnim tvrtkama, što je pokazatelj da je kroz obrazovni sustav moguće pomaknuti se s mjesta i približiti vrijednostima zapadnog, visokoobrazovnog, razvijenog i civiliziranog svijeta.