Sjednice Općinskog vijeća Livno ubuduće će osiguravati zaštitarska služba, potvrdio je Feni predsjednik tog vijeća  Sead Hadžijahić.

Poučeni iskustvom sa zadnjih sjednica gdje je dolazilo do ispada pojedinih vijećnika i prekida rada, kada je čak intervenirala i livanjska policija, Općinsko vijeće Livno, u suglasnosti s općinskim načelnikom odlučilo je angažirati zaštitarsku službu.

U skladu s Poslovnikom o radu Općinskog vijeća i dogovorom s načelnikom, usvojene su određene izmjene kojima će osobe s certifikatom zaštitara kroz naredno razdoblje, odgovarati za sigurnost i rad unutar sjednica vijeća, kazao je Hadžijahić.

"Prikladnije je da angažiramo zaštitare nego da ja moram, kao što je to bilo na jednoj od zadnjih sjednica, zvati pripadnike MUP-a", dodao je.

Naime, u listopadu ove godine sjednica Općinskog vijeća Livno je prekinuta nakon verbalnog sukoba predsjednika Hadžijahića i vijećnika Jakova Perkovića iz Hrvatske liste za Livno, koji nakon što mu je izrečena opomena i oduzeta riječ zbog kršenja poslovnika o radu OV Livno, nije želio napustiti govornicu. Nakon toga je, kako kaže Hadžijahić, bio primoran pozvati policiju.

Istaknuo je kako bi cijeli postupak oko angažiranje zaštitarske službe do kraja godine trebao biti uspješno završen.