Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na jučerašnjoj sjednici je usvojio Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakonom je određeno da će naknade za porodilje iznositi 298 KM, a dječji dodatak 103 KM.

Za zakon je glasalo 35 delegata, dok je jedan bio suzdržan.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača istakao je kako su postojeća zakonska rješenja sadržavala diskriminatorne odredbe.

"Cilj je bio otkloniti nepravdu koja je bila uvjetovana mjestom prebivališta korisnika, uspostaviti pravičan i fiskalno održivi sistem materijalne podrške obiteljima s djecom, ujednače prava djece u Federaciji, ublaže posljedice siromaštva obitelji te pomogne obiteljima u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece", kazao je Drljača.

Vlada FBiH je nakon dodatnih konzultacija dodala prijedlogu zakona 12 amandmana, koji su postali sastavni dio teksta.

Osnovica za obračun ova u oba slučaja je najniža plaća isplaćena u FBiH, u skladu sa Zakonom o radu.

Prava će ostvarivati djeca do navršene 18. godine ako su primanja te porodice do 40 posto najniže plaće, pod uvjetom da se to dijete ne nalazi u hraniteljskoj obitelji ili ustanovama socijalne zaštite.

Dječji dodatak će iznositi 19 posto ili 103,7 KM, što je nekoliko puta više nego što je to bio slučaj, a cilj je ublažiti posljedice teških socijalnih situacija.

Porodilje koje nisu u radnom odnosu ili su na redovnom školovanju će ostvariti pravo bez dodatnih uvjeta, što će iznositi 55 posto najniže plaće i isplaćivat će se u periodu od 12 mjeseci. To će iznositi 298 KM, a kantoni imaju pravo da taj iznos povećavaju.

Materijalna podrška obiteljima s djecom, prema odredbama zakona, ima za cilj da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uvjeti za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u obitelji.