Udruga Hrvata BiH Prsten (u daljnjem tekstu: UHBH Prsten) putem Zaklade Prsten aktivno skrbi o stipendiranju studenata Hrvata iz Bosne i Hercegovine te Hrvata iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj i nisu primatelji stipendije iz drugih izvora.

U skladu s navedenim Upravni odbor Zaklade Prsten temeljem Odluke od 04. listopada 2021. godine raspisuje
 
NATJEČAJ

za dodjelu 11 stipendija studentima Hrvatima u Bosni i Hercegovini i Hrvatima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Republici Hrvatskoj za akademsku 2021/2022. godinu  

1. Visina stipendije za studente iznosi 1.000,00 kn mjesečno

2. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju kandidati koji zadovoljavaju opće uvjete natječaja:

- da su upisani kao redoviti studenti u više godine studija (studenti prve godine ne mogu ostvariti pravo na stipendiju),
- da nisu ponavljali godinu,
- da nisu stariji od 26 godina te
- da nisu korisnici druge stipendije ili slične pomoći.

3. Kandidati se biraju tako da se vrednuje niži dohodak po članu kućanstva, viši prosjek ocjena u godini studija kao i tijekom cjelokupnog studiranja i druga postignuća tijekom studija.

Povjerenstvo za odabir stipendista zadržava mogućnost pozivanja na razgovor svakog kandidata pojedinačno s ciljem definiranja njegovih kvalifikacija, sposobnosti i opće motiviranosti kandidata kao i motiviranosti za rad u UHBH Prsten. Povjerenstvo će ocijeniti kvalitete kandidata, njegove kompetencije, opću naobrazbu te sklonosti timskom radu i specifične vještine i kompetencije koje su direktno ili indirektno vezane za perspektivan mladi kadar. Također će se uzeti u obzir i socijalni moment, odnosno materijalni status svakog kandidata, kao i njegova dosadašnja aktivnost u UHBH Prsten, a svi predani dokumenti biti će detaljno provjeravani. Povjerenstvo kao natječajni uvjet utvrđuje aktivnost rada kandidata u Udruzi, kao i u humanitarnim aktivnostima koje Udruga promovira.

4. Rok za prijave na natječaj je 31. listopada 2021. godine.

Uz  PRIJAVNI OBRAZAC, OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA i PRIVOLU  prilažu se sljedeći dokumenti:

životopis
pismo motivacije
rodni list kandidata, a za kandidate rođene izvan Bosne i Hercegovine rodni list za jednog od roditelja, Hrvata koji je rođen u Bosni i Hercegovini
potvrda o prebivalištu
potvrda fakulteta o upisanoj akademskoj 2021./2022. godini (zimskom semestru)
ovjeren prijepis ocjena s prosjekom ocjena u akademskoj 2020./2021. godini
ovjeren prijepis svih ocjena tijekom studiranja
izjava o članovima kućanstva (kućnoj listi)
potvrda nadležne porezne uprave o visini dohotka u 2020. godini za sve članove kućanstva
potvrda o ukupnim primanjima za sve članove kućanstva od poslodavca ili mirovini u 2020. godini ili potvrda nadležnog ureda za zapošljavanje ili drugog tijela da nisu bili zaposleni u 2021. godini
kandidat je dužan priložiti i druge dokaze o postignućima tijekom studija, znanstveno-stručnim radovima, nagradama ili drugim uspjesima.

Prijavu s dokumentima slati isključivo poštom preporučeno na adresu:
 
ZAKLADA PRSTEN
“NATJEČAJ ZA STIPENDIJE”
Gajeva 2
10 000 Zagreb

5. Rezultati natječaja i imena i prezimena stipendista bit će javno objavljeni najkasnije do 30. studenog  2021. godine na web-stranici UHBH Prsten.

6. Nezadovoljan kandidat ima pravo prigovora u roku od 8 dana od dana objavljivanja. Prigovor se šalje preporučeno na adresu Zaklade.

7. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

8. Upravni odbor Zaklade Prsten može nakon tri mjeseca stipendiranja, vrednovati aktivnosti stipendista u radu UHBH Prsten.

Upravni odbor Zaklade ima pravo raskinuti ugovor o stipendiranju ukoliko stipendist ne sudjeluje aktivno u radu UHBH Prsten i humanitarnim aktivnostima koje Udruga promovira ili se naknadnom provjerom predanih dokumenata ustanove određene neusklađenosti i/ili netočnosti.