Osnovna laž je da je revizorsko izvješće „utvrdilo nedostatak milijun i 700 tisuća maraka sredstava općinskog proračuna“. Naglašavamo da nikada u revizorskom izvješću, ni u izvješću financijskih policija koje su dolazile po anonimnim prijavama, nije utvrđen nedostatak ni jedne marke. Utvrđene su neispravnosti knjigovodstvenog evidentiranja za koje smo dokazali da sežu najmanje desetak godina unazad. A upravo je ta laž osnovna vodilja kojom se želi napraviti veza između lažnih tvrdnji o imovini i proračunu.

Tvrdim da Općinski načelnik i njegovi pomoćnici rade svoj posao potpuno odgovorno i kvalitetno. Imamo rezultate koje sa ponosom možemo naglašavati. Znamo da smo kod oporbe izazvali bolove i grčeve kada smo uspješno otpočeli projekte novog zapošljavanja, kada smo njihovu strategiju izvlačenja strojeva iz ove općine preokrenuli u našu strategiju dovoza novih strojeva, kada smo njihovu strategiju asfalta debljine dva centimetra na podlozi od granja zamijenili strategijom kvalitetnih i trajnih lokalnih putova, kada smo njihove traljave priče o vodi zamijenili efikasnim projektom koji sada ima značaj za cijelu općinu i koji je već rezultirao otvaranjem vodovoda i priključcima za veliki dio sela Gornje Rame, uskoro i drugih naselja, kada smo ostvarili povijesni rezultat povećane naknade za potopljeno zemljište, a sve ovo uz neshvatljivo protivljenje upravo ovih današnjih žalopisaca i tumarala. Svi pozitivni pomaci im smetaju jer njima nikada nije ni bio važan ramski narod, već ih je samo obuzimala silna želja da baš oni vladaju i vladaju.

Imamo osnova vjerovati da je u doba vlasti HDZ-a BiH upravo na teret proračuna i iz sredstava dobivenih pljačkom UNIS-ove imovine, stjecana imovina tadašnjih velikih vođa po Mostaru, Sarajevu, Zagrebu, Prozoru, podebljavane štedne knjižice i stjecane dionice u Elektroprivredi, Telecomu, Lasti...

Općinsko rukovodstvo se ovim zaduženjem dokazuje kao odgovorno, jer „premoštava“ period manjeg priliva sredstava, te time omogućava zakonito plaćanje obveza kao što su plaće, naknade za prijevoz djelatnika i nastavnika, račune za prijevoz đaka, grantove koji omogućavaju plaće i funkcioniranje u javnim ustanovama i institucijama Gradska knjižnica, Centar za socijalni rad, Kulturno sportski centar, sportskim klubovima i udrugama, udrugama proisteklim iz domovinskog rata, Dječjem vrtiću, udruzi „Djeca nade“, Domu zdravlja, Gradskoj ljekarni, Vatrogasnom društvu, Radio Rami, Veterinarskoj stanici, Vodogradu za javnu komunalnu potrošnju. Uz prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju vijećnicima smo dali i obrazloženje, kojega citiramo :

„Pravni osnov za predlaganje Odluke o kratkoročnom zaduženju Općine Prozor – Rama sadržan je u odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH i Zakona o proračunima u Federaciji BiH.

Tijekom 2012. godine došlo je do smanjenog priliva sredstava u općinski proračun, a posebno je smanjen neporezni prihod – sredstva od naknade za potopljeno zemljište, zbog nepovoljne hidrološke situacije. S druge strane su potrebe za plaćanjima iz proračuna povećane zbog prenesenog deficita iz 2011. godine.

Obzirom na zakonske obveze plaćanja preuzetih obveza, odlučeno je zatražiti kratkoročnu pozajmicu koja bi bila vraćena kreditoru iz redovnih proračunskih sredstava prije isteka tekuće godine. Uvjete za zaduženje bit će potrebno precizno definirati kroz postupak javne nabave, a njihove najviše vrijednosti predviđene su kao u prijedlogu ove odluke.

Predloženo kratkoročno zaduženje, zbog rokova unutar tekuće fiskalne godine, neće značiti nikakvo povećanje ni smanjenje proračunskih prihoda, a na rashode će se odraziti u visini kamate koja će biti obračunata po ovom osnovu, i koja će biti plaćena iz sredstava rezerve za 2012. godinu.“

S poštovanjem!

Načelnik: dr. Jozo Ivančević

Plaćena vijest!