Njega paprike podrazumijeva sljedeće mjere: kultiviranje ili međuredna obrada, okopavanje, navodnjavanje i prihrana.

Paprika se rasađuje na otvorenom kada se srednja dnevna temperatura zemljišta i zraka ustali na 15 ⁰C i kada prestane opasnost od kasnih proljetnih mrazeva. Ako se rasađuje ranije što je čest slučaj, ljudi žure, dovijamo slabije razvijen korijen, biljke sa žutim listovima i ukupno slabo razvijene. Kasnije posađenoj paprici skraćujemo period vegetacije, a samo primanje biljaka je otežano zbog visokih temperatura i nedostatka vlage.

Da bismo imali siguran prinos, nakon rasađivanja paprike na otvorenom potrebno je sprovoditi mjere njege paprike. Pomoću njih naša paprika će se dobro razviti i donijeti rod koji je maksimalno moguć. U mjere njege paprike spadaju: kultiviranje ili međuredna obrada, okopavanje, navodnjavanje i prihrana, podsjeća Milica Janković, agronom PSSS.

Kultiviranje ili međuredna obrada

Međurednom obradom zemljišta mi popravljamo vodno-zračni režim zemljišta, poboljšavamo provjetravanje površinskog sloja zemljišta, kao i mehanički uništavamo korov. Prva međuredna obrada se obavlja dvije nedjelje nakon rasađivanja. Treba koristiti praksu da se nakon svake jače kiše i navodnjavanja obavlja međuredna obrada kako bi se razbila pokorica. Prva dva kultiviranja obaviti na dubinu od 3-5 cm, a nakon toga obavlja se na dubinu do 5-7. Okopavanje povoljno utiče na razvoj paprike. Ona se „oporavi i živne“ nakon okopavanja pošto se zemljište rastrese, razbije u zoni korijenovog vrata.

Navodnjavanje

Navodnjavanje paprike nakon rasađivanja treba sprovoditi dva do tri puta i to sa zalijevanim normama od 10-15 l/m². Nakon ukorjenjivanja papriku zalijevati s oko 20-30 l/m². Također nakon popunjavanja praznih mjesta treba uraditi navodnjavanje.

Prihranjivanje paprike u nekoliko navrata

Prvo prihranjivanje paprike se obavlja nakon prijema biljaka i to je obično 2-3 nedjelje nakon sadnje, ističe Janković. Drugo prihranjivanje biljaka se obavlja u fazi punog cvjetanja i zametanja plodova. Poslije svakog prihranjivanja obavezno je uraditi navodnjavanje, a nakon toga kultiviranje i okopavanje. Neophodno je prihranu paprike raditi po vrsti đubriva, vremenu i načinu primjene samo po preporuci stručnog lica za to nakon obavljene agrokemijske analize

Poželjno je da se također, dodaje savjetodavac Janković, u toku vegetacije upražnjava i folijarna prihrana kako bi biljke bile bolje razvijene. Pravilno razvijena biljka s dobro razvijenim korijenovim sistemom, pravilno hranjena i u zemljištu koje je duboko, plodno, dobro nađubreno stajnjakom, strukturno i dobrog zračno-vodnog režima, bit će otpornija na stresove izazvane različitim faktorima kao što su:

- velike razlike u dnevnim i noćnim temperaturama,
- velike količine padavina u kratkom vremenskom periodu,
- visoke dnevne i noćne temperature,
- nedostatak padavina i niska vlažnost zemljišta.

agrosavjet.com