Ministarstvo obrane (MO) BiH uputilo je u dalju proceduru proračunski zahtjev kojim traži da se okvir za iduću godinu poveća za minimalno dodatnih 45.789.000 KM.

MO BiH, podsjetimo, i u ranijim godinama je imalo povećanje apetita, pa im je proračun, recimo, u 2020. godini iznosio 287,34 milijuna KM, a u tekućoj, 2022. godini, iznosi 306,67 milijuna maraka.

Za povećanje, koje su zatražili za 2023. godinu, MO BiH naveo je i nekoliko razloga.

"Od zatraženih 45.789.000 KM, 8.648.000 KM je za implementaciju izmjena Zakona o plaćama i izmjene koeficijenata, te troškova toplog obroka i prevoza za pripadnike MO i OS BiH, a ostalih 37.141.000 KM za realizaciju planskih aktivnosti", rečeno je za "Nezavisne novine" iz MO BiH.

Zanimljivo je, međutim, da fiskalni okvir za 2023. godinu još nije usvojen, a Ministarstvo financija i trezora je dostavilo finandijska ograničenja na bazi postojećih projekcija, tako da je za MO BiH dodijeljeno financijsko ograničenje u iznosu od 313.600.000 KM. To im je malo, požalili su se iz MO BiH.

"Dodijeljeni financijski okvir nije dovoljan za financiranje osnovnih planskih aktivnosti u idućoj godini, posebno imajući u vidu da je došlo do izmjene propisa za plaće i naknade na nivou institucija BiH, čiji učinci nisu obuhvaćeni financijskim ograničenjem, jer je proračunski proces pokrenut ranije", žale se iz MO BiH.

Ovdje se, međutim, apetiti MO BiH ne završavaju, pa su kroz aneks proračunskog zahtjeva tražili da se osigura dodatnih minimalno 12.750.000 KM za kapitalne troškove za opremanje.

"Odnosi se to na kapitalne troškove za opremanje u skladu sa usvojenim planom modernizacije i potrebnim ulaganjima u infrastrukturu, s obzirom na to da materijalno stanje u OS BiH nije zadovoljavajuće, zbog dugogodišnjeg nedovoljne razine financiranja ovog segmenta, posebno zadnjih par godina kada smo gotovo redovno proračunsku godinu započinjali privremenim financiranjem, što je dodatno otežavalo ulaganja u opremu i infrastrukturu ionako nedovoljnih sredstava (ispod dva posto proračuna je za kapitalne troškove)", rekli su iz MO BiH.

Do sada, podsjećaju, pokrenuli su višegodišnje kapitalne projekte (nabava i remont helikoptera i nabava specijaliziranih vozila), ali, kako ističu, dodatna sredstva za to nisu osigurana, pa je to financirano kroz uštede i prestrukturiranja iz odobrenog proračuna, kao i uz podršku partnerskih zemalja.

"Nedovoljna razina financiranja i dalje ostaje jedan od najznačajnijih izazova za osiguranje potrebnih materijalnih uvjeta za održavanje i unapređenje borbene spremnosti OS BiH za realizaciju zakonom propisanih misija i međunarodnih obveza", navode iz MO BiH.

S druge strane, Dušanka Majkić, druga zamjenica predsjedavajućeg Komisije za obranu i sigurnost parlamenta BiH, kaže da MO BiH stalno kuka da im nedostaje novca, a ona je, podsjeća, često poručivala da je mnogo zanimljivije na koji način oni taj novac troše.

"Oni rade praktično bez ikakve kontrole, nikome ne polažu račune i ponašaju se kako hoće. Vijeće ministara ne bi trebalo da donese bilo kakvu odluku u vezi sa povećanjem njihovog proračuna dok Komisija za obranu i sigurnost ne analizira na što će ta sredstva biti potrošena. Ako vidimo da vojnici hodaju goli i bosi, da im godinama nisu osigurane osnovne stvari za rad, onda mnogo toga tu ne štima i trebalo bi provjeriti o čemu se tu radi", kaže Majkić za "Nezavisne novine".

I zaista, nedavno se jedan vojnik "Nezavisnim novinama" požalio na kaotično stanje u kojem je oprema koju koristi.

"Uniforma je takva da se više ne može ni ušiti koliko je pohabana. Uglavnom imamo po dvije, od kojih jednu nosimo svakodnevno, a drugu čuvamo za neke specijalne prilike kada treba da izgledamo 'pristojno'. Čizme se raspadaju, a šansa da zadužimo nove je u domenu fantastike", rekao je za "Nezavisne novine" jedan vojnik OS BiH, koji nas je zamolio da mu ne navodimo ime.