Liječnička komora Crne Gore utvrdila je Kodeks medicinske etike i deontologije kojim je propisano da je, osim redovite i definirane naknade za liječnički rad u obliku plaće ili honorara, i zadovoljstva što je pomogao pacijentu, drugo stjecanje materijalne ili bilo koje druge koristi iz njegovog liječničkog rada, u suprotnosti s Etičkim kodeksom.

U Kodeksu se navodi da je svako uvjetovanje zdravstvene usluge materijalnim koristima, koje nisu u skladu s etičkim načelima, u suprotnosti s Etičkim kodeksom.

"Liječnicima je zabranjena zlouporaba zanimanja i položaja. Oni ne smiju koristi liječnički poziv ili položaj da bi sebi ili drugome pribavili nezakonitu materijalnu dobit ili drugu pogodnost", stoji u Kodeksu.

Kodeks također kaže kako je liječenje ispred politike i vjere, odnosno da politička, socijalna, nacionalna, vjerska ili rodna pripadnost liječnika ne smije nadvisiti ili ugroziti stručnu pripadnost, niti može biti uvjet, osnova ili razlog za diskriminaciju prilikom napredovanja u struci, kao ni u međusobnim profesionalnim odnosima između ljekara, pišu crnogorski mediji.