Faruk Jašarević, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, podnio je Državnom tužiteljstvu kaznenu prijavu protiv Meddžide Kreso, bivše predsjednice Suda BiH, i još troje sudaca ove pravosudne institucije, zbog, kako je naveo, kršenja zakona, piše Dnevni avaz.

Jašarević je potvrdio da je zajedno s odvjetnicom Edinom Jahić 19. travnja podnio kaznenu prijavu zbog štete koja im je nanesena u predmetu koji se tiče sudskog spora s Vanjskotrgovinskom komorom (VTK) BiH, a protiv koje je dobio pet pravomoćnih presuda.

Prema njegovim riječima, Kreso je prvoprijavljena da je počinila kazneno djelo iz člana 238. Kaznenog zakona BiH - kršenje zakona od strane sudaca. Odvjetnica Jahić u prijavi je navela da joj je nanesena nematerijalna šteta, povreda profesionalnog ugleda.

''Imam pet pravomoćnih presuda da se vratim na posao u VTK. To odlučuju i općinski i župsnijski sudovi, a zatim i Sud BiH, i to pravomoćno, da bi u izvršnom postupku rekli - ne možeš se vratiti jer su uvažili žalbu. U istom sporu dvije osobe koje su, također, tužile VTK navedeno je da se mogu vratiti na posao, ali ja ne. Ovdje ili je netko uzeo novac ili neće da poštuje zakon'', kaže Jašarević.