Kako biste u Bosni i Hercegovini, preciznije rečeno u Federaciji BiH, registrirali novorođenče trebat će vam "tona" dokumenata. I naravno, puno živaca i puno vremena. 

Kako sustav nije centraliziran u svaku ustanovu morat ćete otići pojedinačno, s novim papirima, koji u većini slučajeva moraju biti ovjereni od strane neke druge ustanove. Na kraju, izvadit ćete i ovjeriti više od 20 dokumenata kako bi dijete bilo "dio sustava". 

Potvrde, kopije, zahtjevi... 

Tako je odmah poslije rođenja u bolnicu potrebno dostaviti uputnicu za ležanje majke kao i potvrdu o prebivalištu majke. 

Nakon toga slijedi prvi korak u registraciji, a to je zahtjevanje matičnog broja, a potom i rodnog lista. Za to su nadležne Gradske/Općinske uprave, u koje za ovaj postupak morate dostaviti pet dokumenata - rodni list majke djeteta, rodni list oca djeteta, povrde o prebivalištu za oba roditelja i vjenčani list. 

Nakon 10-ak dana, kada beba dobije matični broj i rodni list, slijedi kucanje na vrata još četiri ustanove. Prva je CIPS - gdje beba mora dobiti potvrdu o prebivalištu, a za to će vam trebati kopija rodnog lista djeteta ovjerena kod nadležnog organa (gradska/općinska uprava). 

CIPS je u ovom cijelom procesu najučinkovitija institucija jer dokument, odnosno potvrdu o prebivalištu, dobijete isti dan. 

"Ovjeri tamo, pa se vrati" 

Dijete mora imati i zdravstveno osiguranje, pa stoga morate otići u županijski Zavod zdravstvenog osiguranja. Tu ćete dobiti obrazac koji morate popuniti kod svog poslodavca, pa se s istim obrascem i kopijom rodnog lista djeteta vratiti u ZZO i podnijeti zahtjev za zdravstveno osiguranje. Tu ćete dobiti privremeno rješenje, a nakon tri tjedna zdravstvenu knjižicu. 

Slijedi potom prijava u poreznoj upravi, koja traži dva dokumenta - poreznu karticu roditelja preko kojeg je dijete osigurano i kopiju potvrde o prebivalištu djeteta. Ako ćete aplicirati za novčanu pomoć županijske vlade za opremanje djeteta tu će vam trebati više dokumenata: potvrde o prebivalištu oba roditelja, kopije osobnih iskaznica oba roditelja, kopija rodnog lista bebe, dokaz o posjedovanju i aktivnosti bankovnog računa.  

Naravno, kada djetetu budete željeli izvaditi putovnicu i za to je potrebna dodatna dokumentacija u CIPS-u, a za one sa dvojnim prebivalištem procedura uključuje (ako se radi o RH) izdavanje domovnice, a potom i zahtjev za izdavanje putovnice uz prateću dokumentaciju. 

Ako se roditelji odluče na neki vjerski obred i tu će nadležna vjerska institucija zatražiti određenu dokumentaciju. 

U svakom slučaju za registraciju novorođenčeta i dobivanje svih potrebnih dokumenata trebat će vam najmanje mjesec dana.  

Oboružajte se strpljenjem i budite sigurni da nikad iz prve nećete uspjeti izvaditi sve dokumente, jer će vam uvijek faliti jedan papir ili jedan pečat, piše Bljesak.info