Ispunjenjem uvjeta propisanih regionalnim standardom BFC SEE općina Jablanica je postala nosiocem certifikata općine sa povoljnim poslovnim okruženjem (Business Friendly Certification).

Ovim je općina Jablanica postala prva jedinica lokalne samouprave u Hercegovačko-neretvanskoj županiji sa certifikatom BFC SEE i ujedno su uz općinu Posušje jedini na području Hercegovine sa ovim prestižnim priznanjem.

Uz navedene općine na području Federacije BiH nositelji certifikata su takođe i Bihać, Bosanska Krupa, Goražde, Novi Grad Sarajevo, Sanski Most, Tešanj i Žepče.

Uvjeti koji trebaju biti ispunjeni za navedenu certifikaciju se sastoje od niza kriterija i potkriterija a koji se odnose na unapređenje administrativnih procedura, jačanje transparentnosti u radu administracije, smanjivanje birokracije, osiguravanje informacija za gospodarstvenike i potencijalne investitore i slično.

Riječ je o procesu koji omogućava ocjenu kvaliteta lokalnih zajednica u pogledu potencijala koje nude potencijalnim investitorima u svim aspektima lokalnog ekonomskog razvoja.

Program certifikacije općina i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem je regionalni proces koji se od 2013. godine provodi u Federaciji BiH. Osim Bosne i Hercegovine program BFC SEE certifikacije se trenutno provodi na području Hrvatske, Srbije, Makedonije i Crne Gore.

Poziv jedinicama lokalne samouprave u Federaciji BiH za uključenje u proces certifikacije je stalno otvoren.