Industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini, kalendarski prilagođena, zabilježila je u 2018. godini rast od 1,6 posto u odnosu na predhodnu godinu.  

Prema glavnim industrijskim grupama, rast su zabilježili proizvodnja energije za 6,6 posto, proizvodnja trajnih proizvoda za široku potrošnju za 1,8 posto, te proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju za 0,1 posto.

Proizvodnja intermedijarnih proizvoda imala je u prošloj godini pad od 1,3 posto, a proizvodnja kapitalnih proizvoda pad od 1,1 posto, podaci su Agencije za statistiku.

Prema područjima i oblastima klasifikacije djelatnosti,  rast se, među ostalim, bilježi u proizvodnji farmacuetskih proizvoda od 12,4 posto, u proizvodnji i snabdijevanju električnom energijom, plinom, parom i klimatizaciji od 11,3 posto, proizvodnji mašina i uređaja od 6,9 posto, proizvodnji proizvoda od gume i plastičnih masa od pet posto, te proizvodnji odjeće od 4,8 posto.

U oblasti prerađivačke industrije pad je, među ostalim, zabilježen  u duhanskoj industriji od  35,9 posto, proizvodnji tekstila  od 17,4 posto, te proizvodnji koksa i rafiniranih naftnih proizvoda od 12,2 posto.