Skupština Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je na današnjoj sjednici Strategiju razvitka HNŽ do 2020. godine.

Obrazlažući pred skupštinskim zastupnicima najvažnije elemente Strategije, dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije kazao je kako je riječ je o dokumentu koji se prvi put donosi u HNŽ, a čije je donošenje planirano Akcijskim planom za realiziranje Reformske agende za BiH koji za osnovu ima sveobuhvatne reforme ne samo s ciljem uključivanja u europske integracijske procese, nego prije svega iniciranje snažnijeg gospodarskog razvitka Županije, priopćeno je iz Vlade HNŽ-a.

''Prvi korak k donošenju Strategije učinjen je potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju između Vlade HNŽ i UNDP-a, nakon čega je Sporazumom definiran okvir suradnje strana potpisnica u područjima od zajedničkog interesa, a posebno u svezi s tri definirana prioriteta koja su zasnovana na Razvojnoj strategiji Bosne i Hercegovine, Okviru razvojne pomoći UN za BiH, kao i potrebama identificiranim kroz UNDP-ovo istraživanje o regionalnim razlikama: bolja uprava, smanjenje siromaštva kroz zapošljavanje i povećanje prihoda te integriranje najugroženijih skupina u društvene i razvojne procese. Kvaliteta Strategije prije svega leži u činjenici da je ona rađena u otvorenom i participativnom procesu u kojem su sudjelovali predstavnici različitih struktura našeg društva koji su radili unutar Županijskog odbora za razvitak, Partnerske grupe za razvitak i Kolegija načelnika'', kazao je predsjednik Herceg.

Ističući kako je polazna točka za izradu Strategije bila analiza postojećih sektorskih strateških dokumenata, razina njihova realiziranja te stupanj razvijenosti ljudskih resursa neophodnih za njezinu izradu i implementiranje, predsjednik Herceg podsjetio je na to da su potom zacrtani vodeći principi na kojima Strategija treba biti zasnovana, a oni uključuju ekonomsku i okolišnu održivost i socijalnu uključenost, te je uspostavljena veza s ostalim planskim dokumentima od onih na županijskoj razini do Strategije Europa 2020.

''Iz identificiranih strateških fokusa postavljena su tri strateška cilja: podizanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrede i turizma, poboljšanje kvalitete života građana sukladno standardima EU te održivo gospodarenje okolišem, prostorom, prirodnim i infrastrukturnim resursima. Istovremeno, napravljen je konkretan plan aktivnosti, instrumenata i mjera za dostizanje postavljene vizije - kroz sinergiju različitosti stvoriti prepoznatljivu, poduzetnu i privlačnu Županiju. Smatramo da su Strategijom postavljeni dostižni ciljevi koji mogu biti ostvareni uz maksimalno angažiranje svih'', zaključio je predsjednik Herceg ističući potrebu ulaganja maksimalnih napora na provedbi Strategije kako bi bio stvoren ambijent za postizanje održivog i ravnomjernog razvitka društva te poboljšao standard građana.

O Strategiji su, također, govorili Ivan Jurilj, predsjednik Županijskog odbora za razvitak i prof. dr. Katerina Malić-Bandur, voditeljica konzultantskog tima za izradu Strategije.