Nakon nekoliko pokušaja Koalicije hrvatskih stranka u Općinskom vijeći Prozor-Rama da se spuste tenzije i pokuša pronaći zajednički jezik oko strateških  interesa za opstojnost Hrvata na području Rame, što su pokazali glasovanjem za Proračun općine Prozor-Rama za 2018. godinu, te čitav niz drugih odluka koje su se našle na dnevnom redu na nekoliko posljednih sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama, od načelnika Ivančevića smo  na pruženu ruku dobili šamar.

Naime, načelnik se posljednjih dana razmahao davanjem izjava oko radova na Domu za stare i nemoćne „Rama“, pri čemu traži krivce svugdje, a samo ne tamo gdje oni doista i jesu. Na načelnikovoj listi krivaca našao se i trenutni ramski gvardijan. Poznavateljima crkvenih prilika je jasno da gvardijan ne može nastupati samostalno, odnosno da može provoditi i provodi upute provincijske Uprave. Međutim, iz načelnikovih je izjava vidljivo da se neće sustezati i od napada na Provinciju.

Povod za trenutne načelnikove medijske istupe je zastoj u realizaciji projekta izgradnje Doma za stare i nemoćne „Rama“. Čini se da je načelniku na naplatu došlo upravo ono na što su ga vijećnica HDZ BiH upozoravali prilikom osnivanja stračkog doma, a to je da se prije osnivanja jasnije odredi pozicija općine Prozor-Rama i način upravljanja jer je osnivačkim aktom određeno da je dvotrećinski vlasnik staračkog doma HU Kuća mira. Našim vijećnicama je tada i danas jasno  da HU Kuća mira ne može bez donacija sa strane financirati izgradnju doma, iako je osnivačkim aktom određena kao većinski vlasnik. 

Na takve zahtjeve je odgovoreno optužbama da je HDZ protiv starčkog doma, te su naši vijećnici, bez obzira na krupne zamjerke na sadržaj osnivačkog akta, podržali osnivanje Doma za stare i nemoćne „Rama“ na sjednici Općinskog vijeća Prozor-rama, održanoj 23. studenoga 2010. godine. 

Nažalost, to nije priječilo mnoge, pa čak i bivšu  upravu  Franjevačkog samostana na Šćitu, o čemu su pisana i otvorena pisma, neprestano optuživati OO  HDZ BiH Rama da je protiv izgradnje staračkog doma. Da su upozorenja OO HDZ BiH Rama bila proročka potvrđuje i izjava Tome Vukoje, općinskog pravnog zastupnika, koju je izrekao na nastavku Treće sjednice Upravnog vijeća Doma za stare i nemoćne Rama, 26. siječnja 2018. godine „da sam ja radio ovaj Ugovor o osnivanju nikad ga ne bih ovako napravio“.

Trenutna je situacija takva da je stvarno i pravno dvotrećinski vlasnik staračkog doma HU Kuća mira, odnosno Provincija Bosna Srebrena, koja sukladno aktu o osnivanju želi vršiti upravljačka prava  nad objektom čiji je većinski vlasnik. Navedeno podrazumijava  imenovanje dvojice članova Upravnog vijeća, koje između ostalog raspisuje natječaj i imenuje ravnatelja.  Navedene ovlasti je  HU Kuća mira, odnosno Franjevački samostan Rama Šćit vršio od samoga početka. Budući da u međuvremenu nije bilo bilo izmjena  osnivačkih akata, pa ni donošenja Statuta Doma, trenutni je dvotrećinski vlasnik staračkog doma HU Kuća mira, koji u Upravnom vijeću ima dva člana.

Iako u samom osnivačkom aktu postoji čitav niz nedorečenosti, očiti problem u funkcioniranju, odnosno nastavku izgradnje starčkog doma nije pravne, nego isključivo političke prirode. Javna je tajna da je aktualna vlast preko pojedinih članova franjevačke uprave pokušala diktirati izbor ramskoga gvardijana jer se bojala da bi na navedenu poziciju mogla doći osoba koja ne uživa njihovo povjerenje. Njihovi su strahovi bili opravdani jer je na čelo samostana došla osoba koja želi raditi isključivo prema važećim aktima i uz uvažavanje stavova viših crkvenih vlasti.

Trenutni gvardijan postupa isključivo prema osnivačkim aktima uz potporu provincijske uprave. Budući da to postupanje ne podrazumijva sumnjive transakcije, niti ispunjavanje danih obećanja o zapošljavanju, što uključuje i zapošljavanje 30% Dželilovićevih i SDA-ovih kadrova, nastao je problem jer trenutne članove Upravnog vijeća iz reda HU Kuća mira ničim ne obvezuju obećanja koja je dijelio načelnik.

Imajući u vidu važnost nastavka izgradnje Doma za stare i nemoćne „Rama“, Koalicija hrvatskih stranaka je stava da javna prepucavanja neće riješiti problem. Smatramo da se on može riješiti samo razgovorom njegovih osnivača, a to su Općinsko vijeće Prozor-Rama i HU Kuća mira. Stoga je naša Koalicija  zatražila  sazivanje izvanredne sjednice Općinskog vijeća Prozor-Rama gdje bi općinski načelnik  i gvardijana  trabali  ramskoj javnosti obrazložiti svoje stavove. Budući da je riječ o iznimno važnom pitanju od javnog interesa, stava smo da da javnost ima pravo iz prve ruke čuti o svim okolnostima koje su dovele do ovoga stanja, te ćemo tražiti izravni prijenos sjednice na valovima Radio postaje Rama.

OO HDZ BiH Rama