U ovom trenutku Graničnoj policiji (GP) BiH nedostaje čak 579 službenika, što je skoro jedna trećina od ukupnog broja uposlenika i graničnih policajaca koliko ih danas radi u ovoj instituciji!

Ove uznemirujuće brojke mogu zabrinuti tim prije jer je ovaj dio Balkana pod velikim pritiskom ilegalnih migranata, od kojih mnogi (žele da) koriste BiH kao tranzitnu rutu.

Prema riječima Sanele Dujković, glasnogovornice GP BiH, dodatni problem je u tome što je veliki broj službenika stekao pravo za mirovinu i oni više ne rade u ovoj policijskoj agenciji.

"Prema postojećoj sistematizaciji, GP BiH nedostaje 579 policijskih službenika. Međutim, sistematizacija ne oslikava realne aktuelne potrebe GP BiH, a situacija je otežana i zbog činjenice da je u 2016. godini umirovljen 81, a u 2017. 80 policijskih službenika. Problem nedostatka ljudi posebno je izražen u vrijeme ljetne sezone ili tijekom praznika, a posebno je aktualan na međunarodnim prijelazima i aerodromima", ističe Dujkovićeva.

Ona, pak, kaže da GP pravovremeno reagira na povećan broj pokušaja i ilegalnih prelazaka.

"GP BiH provodi mjere i radnje s ciljem odvraćanja i sprječavanja migranata u ilegalnom prelasku državne granice. S obzirom na povećan migracijski pritisak na području istočne Hercegovine od kraja 2017. angažirani su policijski službenici i specijalistička oprema drugih organizacijskih postrojbi na poslovima nadzora granice u zoni odgovornosti PGP Trebinje", kaže Dujkovićeva.

Naime, u regiji odgovornosti GP Trebinje situacija je, čini se, i najteža, budući da oko 200 kilometara granice nadzire 35 posto manje ljudi nego što je potrebno!

Globalno, u GP BiH radi 1.847 policijskih službenika, dok je dužina bh. granice 1.551 kilometar, no nisu svi od njih granični policajci i ne nadziru svi granicu.

"S obzirom na povećan broj otkrivenih ilegalnih migranata u 2018. se uz JGP Trebinje prema potrebi dodatno angažiraju policijski službenici i prebacuje se specijalistička oprema iz drugih organizacijskih jedinica u jedinice Granične policije Zvornik, Višegrad i Velika Kladuša", navodi Dujkovićeva.

Ona podsjeća da je u tijeku školovanje kadeta VIII klase, nakon čega će u GP BiH početi da radi 50 službenika u činu policajca i 20 u činu mlađi inspektor.

"Krajem siječnja 2018. počelo je školovanje kadeta VIII-1 klase (100 kadeta u činu policajac). Vijeće ministara je 22. lipnja 2017. donijelo Odluku o utvrđivanju plana prijema kadeta u policijske agencije na nivou institucija BiH u 2017, prema kojoj je GP BiH odobren prijem 100 kadeta u činu policajac i po okončanju konkursne procedure i školovanja svih kadeta problem će biti djelimično riješen", ističe ona.

Na problem izostanka školovanja kadrova upozorava i Denis Hadžović, direktor Centra za sigurnosne studije (CSS), koji kaže da je ovaj segment ustrojavanja i jačanja policijskih agencije ignoriran četiri-pet godina.

"Tek je sada taj dio nešto intenziviran, i taj nedostatak je evidentan u svim agencijama. Dakle, to je dugogodišnji problem koji je zanemarivan, a slično je u SIPA, Direkciji za koordinaciji policijskih tijela itd. Direktor GP-a je čak izjavljivao da tridesetak kilometara granice ide na jednog policajca", kaže Hadžović.

Uzroci su, prema njegovom mišljenju, nedostatak kvalitetnog planiranja, ali i nedostatak sredstava u proračunu za ove namjene.

"Ono što bi se moglo u ovom trenutku učiniti, a zbog pojačane migrantske krize, jeste da se iz struktura MUP-a RS i kantonalnih MUP-ova pošalje podrška Graničkoj policiji", zaključuje Hadžović.