Polovicom mjeseca svibnja ove godine, s ciljem promocije Rame, ramskih planina i svega onoga što Ramu, široj javnosti može predstaviti u pozitivnom svjetlu, Rportal.eu i Rama-prozor.info, pokrenuli su promotivno-turističku kampanju pod nazivom #VisitRama.

Kampanja je zamišljena kao dugoročna i trajat će tijekom cijele godine. Želeći podržati ideju i rad, kolege s deset portala koji rade na hrvatskom jeziku, krajem mjeseca svibnja, došli su u Ramu i tako dali svoj doprinos dobrom projektu koji je već na samom početku dao rezultate.

Koristeći lijep jesenski period, nekoliko prošlih dana proveli smo snimajući kadrove i fotografije za nastavak kampanje.

Rijetki su oni koji s vidikovca na Umnoj glavi, kad vide Gornju Ramu i Ramsko jezero, ne ostanu bez riječi. Posjetili smo Zahum i Umnu glavu. Uz Zahum, tu je i prostor od Lokava do izvora rijeke Rame.

S ciljem prikupljanja materijala, u slijedećem periodu, nastavit ćemo sa snimanjima drugih dijelova Rame koje ćemo predstavljati široj javnosti.

Ovaj put, pogledajte kratki videozapis sa zadnjih snimanja. Uživajte!