Vlada Federacije BiH danas je usvojila četiri programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Proračunom FBiH Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, u ukupnom iznosu od 24,4 milijuna KM.

Kroz transfer za raseljene osobe i povratnike bit će izdvojeno 14.900.000 KM, od čega je najveći dio od 9,8 milijuna KM planirano za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacijske infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu, kao i za pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih poduzeća i obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima obavljanja pripravničkog staža, te privrednih aktivnosti u ruralnim područjima.

Jednim od programa je za programe povratka u RS namijenjeno je 5.000.000 KM, od čeka 3.000.000 kao pomoć za zapošljavanje povratnika kroz razvoj poduzetništva, obrta, malih i srednjih poduzeća, poljoprivredu te, pored ostalog, ekonomsku suradnju s dijasporom.

Putem transfera za zajedničke međuentitetske, općinske i projekte s nevladinim organizacijama u iznosu od 2,5 milijuna KM, planirana je pomoć za infrastrukturne i druge projekte od interesa za širu društvenu zajednicu, rekonstrukciju stambenih jedinica, ekonomsko osnaživanje povratnika, te lokalno, regionalno i međuentitetsko povezivanje.

Četvrti program, vrijedan 2.000.000 KM, namijenjen je za podršku održivom povratku izbjeglih i prognanih osoba s područja Srebrenice.

Vlada FBiH danas je, također, usvojila i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2021. godinu.

Kako je navedeno, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica je utvrdilo prioritetne pravce povratka i djelovanja na osnovu dosad ostvarenih rezultata i analize realiziranih projekata. Između ostalog, planirana je aktivnija suradnja s bosanskohercegovačkom dijasporom, a u skladu s usvojenom Strategijom suradnje s iseljeništvom Federacije BiH za period 2020-2024. godina, odnosno Akcionim planom za njenu realizaciju, a putem programa aktivnosti u koje će se uključiti međuresorno tijelo Vlade FBiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i drugi nadležni organi s federalnog i županijskih razina vlasti, kao i jedinice lokalne samouprave.