Usporedbom posljednjih službenih podataka i popisa stanovništva iz 2013. godine, procjena je da Bosna i Hercegovina ima 3,3 milijuna stanovnika, što znači da se broj stanovnika od 2013. smanjio za više od 152.300 ili 4,31 posto.

To su službeni podaci entitetskih zavoda, iako je potpuno jasno da je naša zemlje od 2013. do danas ostala bez mnogo većeg broja stanovnika.

Procjenu broja stanovnika za svaku općinu i grad portal klix.ba uradio je usporedbom posljednjih podataka entitetskih statističkih zavoda i državne agencije za statistiku s podacima dobivenim popisom stanovništva 2013. Posljednji podaci su oni koji se odnose na, naglašavamo, procijenjeni broj stanovnika iz 2021.

Hercegovačko-neretvanska županija je do sredine 2021. imala 214.523 stanovnika, što je za 7.484 ili 3,37 posto manje u odnosu na 2013.

Općina Prozor-Rama je u županiji izgubila najviše stanovnika. Procjena je da je do sredine 2021. imala 13.271 stanovnika, što je za 1.009 ili 7,06 posto manje u odnosu na 2013.