Prema Vijeću Europe, Njemačka mora učiniti mnogo više u borbi protiv siromaštva, nedostatka stambenog prostora i marginalizacije osoba s invaliditetom, izvijestila je Hina.

Visoka razina siromaštva

Visoka razina siromaštva i socijalne nepovoljnosti u Njemačkoj nerazmjerna je bogatstvu zemlje, navodi se u izvješću koje je u utorak objavilo Vijeće Europe u Strasbourgu.

Premda je Berlin poduzeo dobrodošle korake prema pristupačnom društvenom sustavu, potrebni su daljnji napori u borbi protiv rastuće nejednakosti. To je stoga što se socijalna prava u Njemačkoj ne smatraju uvijek pravno obvezujućima, već ovise o resursima.

Siromaštvo je veliki problem, posebno za djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom. U izvješću se navodi da su potrebni odlučni koraci da se prekine krug dječjeg siromaštva.

Dječja prava također treba ojačati i koordinirati središnje tijelo, navodi se u izvješću, jer bi inače potrebe djece i mladih bile zanemarene u političkim odlukama - kao što se dogodilo za vrijeme pandemije koronavirusa.

Pravo na stanovanje

Prema informacijama u izvješću, prava osoba s invaliditetom općenito su postigla tek ograničen napredak. Uključivanje i sudjelovanje još uvijek nisu mogući u mnogim područjima.

Vijeće Europe to pripisuje nedostatku političke predanosti i dobro financiranim, ali marginalizirajućim strukturama kao što su zaštićene radionice, specijalne škole i domovi za osobe s invaliditetom. To otežava ostvarivanje samostalnog života.

Vijeće Europe pozdravilo je predanost vlade rješavanju problema nedostatka stambenog prostora. Međutim, povjerenica Vijeća za ljudska prava Dunja Mijatović izrazila je zabrinutost zbog sve većeg broja beskućnika u Njemačkoj.

Pravo na stanovanje kao ljudsko pravo za sve, nažalost, samo je ograničeno priznato. Njemačka mora upotrijebiti sva raspoloživa sredstva, rekla je, uključujući intervencije na tržištu stanova i izmjene zakona o najmu.

Sve jači rasizam

Njemački Zakon o jednakom postupanju također treba značajno poboljšati kako bi se ograničila diskriminacija. Prema izvješću, posebnu pozornost treba obratiti na sve jači rasizam, koji ima potencijal potkopati društvenu koheziju i destabilizirati demokratske institucije.

Vijeće Europe osnovano je 1949. godine kako bi zaštitilo demokraciju, ljudska prava i vladavinu prava u Europi. Neovisno je o Europskoj uniji, a uključuje 46 europskih država. Stručnjaci Vijeća posjetili su Njemačku u studenom prošle godine.