JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar nije opskrbljivač Aluminija d.d. Mostar, niti ima Ugovor o opskrbi električnom energijom  Aluminija d.d. Mosta za 2018. godinu nakon što je menadžment Aluminija d.d. Mostar, u vrijeme zaključivanja ugovora,  donio odluku o promjeni opskrbljivača.

Javnosti je poznata činjenica , da je tržište električne energije otvoreno , i da u Bosni i Hercegovini postoje licencirani trgovci energentima koji se bave trgovinom .

JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, surađuje sa svim trgovcima u Bosni i Hercegovci na tržišnim osnovama , pa tako i sa tvrtkom  AL TRADE  d.o.o. Mostar, koja je licencirani trgovac i dio električne energije nabavlja od JP  EP HZ HB za Aluminij d.d. Mostar, a preostali dio nabavlja od drugih trgovaca, na tržištu,  u Bosni i Hercegovini

Stav naše Uprave je da nećemo surađivati niti  s jednim trgovcem koji ne izmiruje svoje tekuće obveze.

Aluminij d.d. Mostar trenutno se opskrbljuje električnom energijom  od licenciranog  trgovca  AL TRADE d.o.o. Mostar,  kao svog opskrbljivača  izabranog na otvorenom tržištu električne energije,  te je AL TRADE d.o.o. Mostar i balansno odgovorna strana za Aluminij d.d. Mostar  , i kao takav je jedini  koji može obustaviti opskrbu Aluminiju d.d. Mostar.

vecernji.ba