Predstavnici Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i dva resorna entitetska ministarstva potpisali su danas (26. veljače 2018. godine) Memorandum o razumijevanju koji, kako je to priopćeno, obuhvaća investicijski program vrijedan više od 700 milijuna eura za period 2018-2020.

Proširenje cestovne infrastrukture i izgradnja modernih autocesta je, kako je to priopćeno iz EBRD-a, ključni zahtjev za integraciju Bosne i Hercegovine i njezine ekonomije u regiju i za jačanje veza sa zapadnom Europom.

Planirani investicijski program u FBiH uključuje izgradnju nekoliko dionica Koridora 5C - dionice Poprikuše-Nemila, tunela Ivan, dionice petlja Mostar Jug-tunel Kvanj, zatim dionice od Karuša do međuentitetske linije razgraničenja u tunelu Putnikovo Brdo, kao i dionice između tunela Ivan i petlje Mostar Jug.

U RS je planirano financiranje izgradnje dionica Koridora 5C od Rudanke do međuentitetske linije razgraničenja u tunelu Putnikovo Brdo i Vukosavlje-Podnovlje.

Predsjednik EBRD-a  Suma Chakrabarti je rekao da mu je drago što su danas potpisali Memorandum o razumijevanju.

- Nakon nedavnog važnog pomaka na političkom nivou, sada smo spremni realizirati projekte čija je priprema već neko vrijeme u tijeku i koji su već odavno neophodni za budući prosperitet zemlje. Ovim cestama Bosna i Hercegovina će se približiti tamo gdje pripada – centru Europe - kazao je Chakrabarti.

Ministar prometa i komunikacija Federacije BiH Denis Lasić istakao je da potpisivanje Memoranduma ponovo potvrđuje njihov zajednički cilj.

- Naš cilj je stvaranje pretpostavki za realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata u BiH, te kontinuiran i uporan rad na ekonomskom razvoju zemlje.

Ministar prometa i veza RS Neđo Trninić je naveo da je Republika Srpska opredijeljena za izgradnju infrastrukturnih projekata, a da im je podrška EBRD-a veoma bitna za realizaciju projekata.

- Ovim memorandumom potvrdili smo izvanrednu suradnju koju naša vlada i EBRD njeguju godinama unazad.

Generalni direktor DG NEAR – Direkcija Europske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju je podvukao da Europska komisija pozdravlja ovaj Memorandum o razumijevanju između EBRD-a i Bosne i Hercegovine.

- Europska komisija je spremna osigurati dalja EU grant sredstva za financiranje ove važne prometne veze. U tom pogledu je od 2015. Osigurala oko 100 mil EUR - rekao je Danielson.

EBRD je, kako je to priopćeno, od početka poslovanja u BiH investirala više od 2,1 mlrd eura za više od 146 projekata u zemlji.