Članovi Pregovaračkog tima bh. dobavljača Konzuma kojeg je formiralo Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine, održali su sastanak s Fadilom Novalićem, premijerom Federacije BiH.

Pregovarački tim bh. dobavljača Konzuma upoznao je premijera Novalića sa zaključcima sastanka koji je prije dva dana održan sa predstavnicima Konzuma BiH i Poslovnog sustava Mercator i zahtjevu bh. dobavljača da se osiguraju garancije da će sva dugovanja Konzuma prema njima biti isplaćena.

Predstavnici bh. dobavljača su premijeru Novaliću iznijeli svoje prijedloge u vezi za modalitetima izmirenja dugovanja Konzuma bh. dobavljačima te zatražili da se državni organi aktivno uključe u iznalaženje načina opstanka trgovačkog lanca Mercator – Konzum na realnim osnovama i istovremeno u skladu sa zakonom zaštite interesi bh. dobavljača i njihova potraživanja od Konzuma u BiH. O tom pitanju postignut je visok nivo saglasnosti na današnjem sastanku.

Na sastanku je izražena podrška nastavku neometanog poslovanja Konzuma u BiH, uz poštivanje obaveza plaćanja prema dobavljačima u zakonskom roku od 60 dana, odnosno, uvjetima preciziranim bilateralnim ugovorima s dobavljačima, priopćeno je.