Bosanskohercegovačka dijaspora, koja godišnje šalje u Bosnu i Hercegovinu 1,75 milijardi eura, što čini 13,5 posto BDP-a Bosne i Hercegovine, dobro je integrirana u zemljama boravka te ima veliki potencijal, ali i želju da doprinese razvoju BiH.

Tim povodom USAID je u Sarajevu organizirao radni ručak s predstavnicima medija, sa željom da detaljnije predstavi projekt "Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju BiH". Također, imali su na umu ulogu medija koja je ključna za kreiranje pozitivne atmosfere za privlačenje i motiviranje bh. dijaspore da se odluče na investiranje u svoju domovinu.

Ovaj program podrške potencijalnim investitorima iz dijaspore, koji je započet u travnju 2017. a trajat će do 2022. godine, implementira USAID. Cilj projekta, čiji ukupan proračun iznosi 5,2 milijuna dolara, je da promovira, stimulira i podrži investicije iz dijaspore u BiH.

Šef Misije USAID-a u BiH Peter Duffy naveo je da su proteklih nekoliko godina analize pokazale da postoji ogroman neiskorišten potencijal dijaspore, a koji može mnogo doprinijeti, ne samo u smislu investicija, već i na drugi način.

''Jako je značajna i druga strana, a to je da dijaspora može da pokrene neke značajne ekonomske reforme'', istaknuo je.

Kako je rekao, od ovog projekta očekuju dovođenje većeg broja investicija u BiH, ali i poticanje dijaspore da bude malo aktivnija u smislu da bude glas koji će zagovarati više reformi.

Naravno, dodao je, postojat će izvjesni izazovi kao što su korupcija i težak poslovni ambijent.
Međutim, Duffy smatra da ne treba ignorirati ove izazove te da, zajednički, uz pomoć medija mogu potaknuti lakšu i bržu registraciju biznisa u BiH te na taj način pomoći dijaspori.

Šef projekta "Jačanje uloge dijaspore u ekonomskom razvoju BiH" Sanjin Arifagić ukratko je predstavio projekt te naglasio da dijaspora može imati ključnu ulogu u razvoju BiH, ali da ih je sve teže nagovoriti na povratak u svoju domovinu.

Pojasnio je da kroz ovaj projekt imaju namjeru pružiti podršku 140 kompanija, što bi rezultiralo investicijama od najmanje 22 milijuna dolara i kreiranjem najmanje 250 radnih mjesta. Podrška bi se ogledala u davanju financijskih stimulansa u vidu nepovratnih grantova te tehničkoj i savjetodavnoj podršci.

Prosječan grant iznosit će oko 30 do 35 tisuća eura, a kompanije koje mogu aplicirati ne smiju biti starije od pet godina, moraju biti registrirane u BiH te na neki način povezane sa dijasporom.

Bh. poduzetnici koji su nakon povratka iz dijaspore osnovali svoje tvrtke, Ajša Begović-Obarčanin i Muris Obarčanin te Jasmin Hošo, predstavili su svoje uspješne poslovne priče.

Bračni par Obarčanin je nakon povratka iz Nizozemske 2009. godine, tri godine nakon toga u Vogošći otvorio tvornicu MDG International koja se bavi strojnom proizvodnjom te su na taj način uspjeli povezati Nizozemsku i BiH.

Jasmin Hošo, povratnik iz Njemačke, s obitelji se vratio u BiH 1996. godine, a svoje znanje i kompetentnost pokazao je kao direktor kompanije Tondach BiH te kao koordinator za jugoistočnu Europu Tondach Gleinstaetten.