Odvajanjem od župe Rama-Šćit 1971. godine osnovana je župa Rumboci. Dvije godine nakon osnutka, izgrađeni su crkva i župni stan. 1974. godine, završeni su radovi na unutarnjem uređenju. Od tada nije bilo nekih većih  zahvata na interijeru. Godine i vrijeme, učinili su svoje i s vremenom se uvidjela potreba ozbiljinih građevinskih zahvata na samoj unutrašnjosti crkve.
Nakon brojnih priprema, polovicom srpnja, započeli su radovi na rekonstrukciji interijera crkve. Nakon dva i pol mjeseca, većina radova je pri završetku i uskoro se očekuje njihov potpuni dovršetak, a time i vraćanje služenja sv. misa u crkvu.

U sklopu rekonstrukcije, u potpunosti je zamijenjen dosadašnji strop, novim suvremenim materijalima i imat će rasvjetu koja je prilagođena sadašnjim standardima. U potpunosti je završeno žbukanje zidova. Urađena je i klimatizacija, odnosno grijanje. Oltarski prostor, proširen je i biti će postavljen veliki kameni oltar na njega. Također, crkva će dobiti i nove klupe.

Prostorija koja je do sada korištena kao sakristija, biti će prenamijenjena u malu župnu kapelicu, a sakristija će biti premještena u nekadašnju vjeronaučnu dvoranu koja se nalazi kod glavnog ulaza u crkvu.

Nakon izgradnje nove župne dvorane 2018. godine, i unutarnje rekonstrukcije crkve, župa Rumboci dobit će novi, suvremeni i funkcionalniji crkveni prostor koji je prilagođen stndardima današnjice.

Uz prvoga župnika, fra Tihomira Salapića, koji je pokrenuo izgradnju crkve, i fra Ivu Žilića koji je nastavio radove na uređenju crkve, fra Jure Perić, ostat će zapisan kao župnik koji je započeo i u potpunosti završio radove na unutarnjoj rekonstrukciji crkve, izgradnji suvremene kapele i mrtvačnice, proširenju groblja i postavljanju nove ograde i izgradnji suvremene multimedijalne župne dvorane.