U skladu sa Ugovorom sa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine o obavljanju poslova pomoć-informacije, Bosanskohercegovački auto-moto klub - BIHAMK je obavezan da svim motoriziranim građanima koji posjeduju vozilo registrirano u Federaciji BiH pružiti tri besplatne usluge tehničke pomoći na javnim cestama godišnje, a najviše jednu uslugu tijekom mjeseca, i to na teritoriji: Unsko-sanske, Tuzlanske, Zeničko-dobojske, Bosansko-podrinjske, Sarajevske, Srednjebosanske i Hercegovačko-neretvanske županije.

Ukoliko se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti motorizirani građani imaju pravo i na uklanjanje neispravnih i oštećenih vozila sa kolovoza do baze AMK, najbliže servisne radionice ili parkinga po zahtjevu vlasnika na udaljenost od maksimalno tri kilometra od lokacije kvara, a u cilju nesmetanog odvijanja prometa.

Vozilima koja se nalaze u kvaru izvan ceste na javnim parkinzima i prostorima za mirovanje mogu se pružiti besplatne usluge opravke vozila na licu mjesta, s tim da će prednost imati vozila koja trebaju pomoć na cesti.

Vozila izvan ceste nemaju pravo na besplatne usluge prijevoza, jer ne ometaju promet za druga vozila i sudionike u prometu, priopćeno je iz BIHAMK-a.