Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Staša Košarac priopćio je da je BiH predala odgovore na predmisijski Upitnik za izvoz roba životinjskog porijekla u Izrael.

"Izraelska strana dostavila nam je predmisijski Upitnik za procjenu sustava, što je preduvjet za potencijalni izvoz roba životinjskog porijekla iz BiH, isključujući perad. Ministarstvo je u suradnji s Uredom za veterinarstvo BiH i drugim nadležnim tijelima za veterinarske kontrole, sigurnost hrane i zdravlje životinja aktivno radilo na ispunjavanju Upitnika i uspješno smo okončali taj posao'', rekao je ministar Košarac.

On je istaknuo da se u narednoj fazi očekuje odgovor izraelske strane, nakon što prethodno izvrši neophodne procjene sustava u BiH u pogledu veterinarskih kontrola, sigurnosti hrane i zdravlja životinja.

"Otvaranje izraelskog tržišta dobra je prilika i dodatni poticaj za razvoj domaćih poljoprivrednih kapaciteta, zbog čega ćemo uložiti maksimalne napore u realizaciji ovog cilja. Predali smo Upitnik i očekujemo da će Izrael uskoro pozitivno odgovoriti na naš zahtjev za izvoz roba životinjskog podrijetla na tržište ove države",poručio je ministar Košarac.

On je izrazio zahvalnost Ureda za veterinarstvo BiH i drugim nadležnim tijelima za veterinarske kontrole, sigurnost hrane i zdravlje životinja, koja su aktivno radila na popunjavanju odgovora iz predmisijskog Upitnika.

"Naša bazna politika je da kontinuirano radimo na otvaranju novih tržišta za domaće proizvode. U tom smislu, osim EU i zemalja CEFTA-e, posebnu pažnju usmjerili smo na tržišta Rusije, Kine, Malezije, Izraela, Kuvajta, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije. Uvjeren sam da će naši zajednički napori doprinijeti pozitivnom ishodu za domaći poljoprivredni sektor", istaknuo je ministar Košarac.