Softverska industrija, zajedno s telekomunikacijama, čini sektor informacijsko – komunikacijskih tehnologija, koji spada među najuspješnije i najprofitabilnije grane gospodarstva. Zahvaljujući kontinuiranom razvoju ovog sektora u BiH posljednjih godina, stvorila se prilika za malu zemlju, kao što je naša, da ispliva na svjetsku mapu zajedno s državama najvećeg ekonomskog rasta i razvoja. Međutim, zbog neusvajanja državnih mjera podrške razvoja softverske industrije, pred ovu potentnu granu gospodarstva postavljen je zid koji usporava njen napredak.

Neuređena zakonska regulativa, neprilagođen obrazovni sustav, nedovoljno educiranje mladih o potencijalu softverske industrije, samo su neki od problema koji sprječavaju našu zemlju da stane rame uz rame s najvećim globalnim ekonomskim gigantima.

Prvi set državnih strateških dokumenata koji su predviđali promociju i razvoj IKT sektora, uključujući i softversku industriju u BiH, donesen je 2004. godine. Većina aktivnosti planiranih ovim dokumentima, kao što su Politika razvoja informacijskog društva BiH, Strategija razvoja informacionog društva, koja je trebala biti i osnova za provedbu poticajnih mjera, te Akcijski plan informacijskog društva BiH, izostala je i u najvećoj mjeri nije implementirana. Ni u narednom desetljeći nije bilo pomaka po pitanju donošenja i usvajanja mjera koje bi doprinijele podršci softverske industrije u BiH. Tek 2014. godine je izrađen novi nacrt Politike razvoja informacionog društva. Pozitivna vijest je da je Ministarstvo prometa i komunikacija BiH, imalo sluha za prijedloge proizvođača softvera u BiH, pa je ova Politika uključila konkretne mjere podrške razvoju softverske industrije, s tim da još uvijek nije jasno kada će Vijeće ministara BiH usvojiti ovu Politiku, priopćili su iz Bit Alijanse.

Iako je izostala implementacija prethodnih Strategija i Politika, entuzijazam stručnjaka iz BIT Alijanse koji imaju isti cilj, danas osigurava softverskoj industriji status pokretačke snage ekonomskog razvoja u BiH. Međutim, ističu da daljnji napredak softverske industrije zavisi od toga hoće li je država podržati kroz usvajanje i provedbu ključnih strategija razvoja ovog sektora.

''Zajedničkim djelovanjem, radimo na kreiranju okruženja u kojem će se prepoznati potencijal softverske industrije i educirati kvalitetni kadrovi. Međutim, neophodno je zagovarati usvajanje ciljane i operativne Strategije razvoja softverske industrije na državnom nivou. Strategija bi uključivala precizne mjere i vidljiv angažman nadležnih institucija, te dala poticaj svim nivoima vlasti da u skladu sa svojim nadležnostima razviju vlastite strategije promocije softverske industrije. Na ovaj način olakšalo bi se poslovanje kompanijama, unaprijedio obrazovni sistem, te potaknulo zapošljavanje mladih u ovom sektoru', izjavio je Haris Memić, predsjednik Upravnog odbora BIT Alijanse.

Pozitivan primjer pomaka predstavlja potez Kantona Sarajevo gdje u sklopu Strategije Razvoja KS (za period 2017.-2020.) usvojene u septembru 2016. godine, postoje elementi podrške razvoju softverske industrije. Ukoliko bi svi nivoi vlasti učinili korak ka realizaciji i implementaciji mjera, zajedno bi pomogli rušenju zida koji usporava promociju i razvoj softverske industrije u BiH.

S ciljem predstavljanja i promocije ogromnog potencijala kojim raspolaže domaća softverska industrija, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, u suradnji s BIT Alijansom, organizira “Prvu konferenciju za razvoj softverske industrije u Bosni i Hercegovini”. Konferencija će se održati 25. travnja 2017. godine u zgradi Parlamenta BiH.

Sudionici i gosti Konferencije bit će predstavnici softverske industrije u BiH, institucija vlasti u BiH sa svih nivoa, predstavnici međunarodnih institucija i organizacija u BiH, obrazovnih institucija, te nevladinog sektora.