Nove američke smjernice za inozemne obrazovne programe sugeriraju da su izrazi “majka” i “otac” “uvredljivi”.

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) objavila je smjernice kojima potiče obrazovne partnere USAID-a da integriraju te nove LGBT ideje u školske nastavne planove i programe i obuku nastavnika.

Ponovno potvrđujući svoju predanost “inkluzivnom razvoju”, nove smjernice oslanjaju se na strateški dokument iz Obamine ere LGBT Vision for Action, koji opisuje strategiju USAID-a za promicanje homoseksualnosti i transrodne ideologije kroz svoj rad u inozemstvu, piše Troplet.

Novi dokument nudi “najbolje prakse” za LGBT “uključivanje u obrazovanje”, što uključuje zabranu upotrebe “uvredljivih i neprikladnih” izraza, poput “majka” i “otac”, uklanjanje knjiga i sadržaja “iz nastavnih planova i programa koji negativno stereotipiziraju” osobe koje se identificiraju kao LGBT i promiču “različite seksualne orijentacije i rodne identitete” u nastavnim planovima i programima za seksualno obrazovanje i formiranje obitelji.

Kritičari tvrde da će nova smjernica USAID-a u konačnici utjecati na partnere koji obrazovanje temelje na vjeri a koji su nedovoljno predani administrativnoj inicijativi cijele Bidenove vlade za unapređenje LGBT programa, uvjetujući financiranje bespovratnih sredstava provedbom novih smjernica USAID-a.

U smjernicama, USAID potiče nastavnike da „prošire znanje [svojih] učenika o različitostima” izlažući im LGBT uzore „kroz literaturu, lekcije i goste u učionici”.

Dokument također potiče škole da dopuste transrodnim učenicima korištenje toaleta i svlačionica namijenjenih učenicima suprotnog spola kako bi se osiguralo da transrodni učenici ne budu “marginalizirani” ili “izloženi maltretiranju i/ili uznemiravanju”. Školama se također savjetuje da se suzdrže od primjene kodeksa odijevanja za učenike koji se striktno temelje na “binarnom razumijevanju roda”, za što USAID tvrdi da je štetno za “transrodne, trećerodne i neprilagođene učenike i nastavnike”.

USAID upozorava škole da neki nastavnici, što uključuje sve nastavno i administrativno osoblje te službe za podršku učenicima – u biti svaka odrasla osoba u kampusu – „mogu biti pristrani ili osuđivati ​​LGBTQI+ učenike i možda neće moći stvoriti uključivo okruženje ili pružiti podršku LGBTQI+ studentima ”, posebno “odgajatelji čija osobna i vjerska uvjerenja ne podržavaju” LGBT način života.

Osim vjerskog lakmus testa USAID implicitno sugerira da je potrebno izbaciti neinkluzivne nastavnike, USAID također savjetuje da škole moraju osigurati da „obrazovni službenici ne otkrivaju učenikovu seksualnu orijentaciju ili rodni identitet” obitelji učenika bez izričitog dopuštenja učenika, tvrdeći da maloljetnici imaju pravo na privatnost od svojih roditelja.

Dokument također nudi primjere uspješnih LGBT “inkluzivnih obrazovnih programa”. Na primjer, na Kosovu, u okviru USAID-ovog Programa osnovnog obrazovanja “preko 140 direktora na Kosovu sudjelovalo je u obuci” koja je osmišljena da “poveća svijest direktora škola o izazovima s kojima se susreću LGBTQI+ učenici i nastavnici, te o njihovoj dužnosti brige za učenike i osoblje” – opet, implicitno tvrdeći da ravnatelji imaju izvanrednu zakonsku “dužnost skrbi” za LGBT studente i osoblje.

USAID tvrdi da su LGBT učenici nerazmjerno pogođeni nasiljem u školi u odnosu na njihove heteroseksualne vršnjake i poziva se na UNESCO-ov dokument koji izvjestan govor definira kao nasilje.

USAID također tvrdi da “izgleda da su [u] pretkolonijalno doba postojala lokalna shvaćanja da su rodna i seksualna raznolikost dio stvarnosti čovječanstva”, te da stoga bilo koja ideja da je promicanje LGBT agende u inozemstvu “a oblik kulturnog imperijalizma” nije točna.