U Bosni i Hercegovini je trenutno 382.348 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja, što je za skoro osam posto manje nego u istom periodu prethodne godine, podaci su Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Usporedbom sa brojem stanovnika lokalnih zajednica u BiH, to znači da su bez posla stanovnici četiri grada veličine Prijedora, koji ima blizu 100.000 građana.

U ovim podacima se ističe da je u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih manji za 1.861 osobu ili 0,48 posto.

Nezaposlenost manja

"Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 220.031 ili 57,55 posto su žene", kažu u Agenciji.

Podaci ove agencije govore da je u odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH manja za 32.054 osobe ili 7,74 posto.

"U odnosu na početak pandemije virusa korona, nezaposlenost se smanjila za 20.540 osoba ili 4,10 odsto. Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 803 osobe, u Republici Srpskoj za 763 osobe i u Brčko distriktu BiH za 295 osoba", stoji u podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH.

Dodaje se da je u listopadu brisano ukupno 19.805 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 9.467 žena.

"Od ovog broja zaposleno je 8.909 osoba, od čega 4.641 žena. Istovremeno je za 9.167 osoba prestao radni odnos, od čega 4.450 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.349 novih radnika", ističu u Agenciji za rad i zapošljavanje BiH.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u rujnu ove godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 826.526, a od ovog broja je 361.077 žena.

"U odnosu na kolovoz 2021. godine broj zaposlenih osoba je povećan za jedan posto, a broj zaposlenih žena je povećan za 1,9 posto. Stopa registrirane nezaposlenosti za rujan 2021. godine iznosila je 31,7 posto i u odnosu na kolovoz 2021. godine smanjena je za 0,7 postotnih poena", navodi se u podacima Agencije za statistiku BiH.

Pozitivan podatak

Igor Gavran, ekonomski analitičar, kazao je za "Nezavisne" da je ovo pozitivan podatak ako je ovaj broj novozaposlenih osoba ostao raditi u BiH.

"Teoretski, možda je u prethodnom periodu bilo više zaposlenih koji su imali prihod, ali veći dio njih je bio u sivoj ekonomiji nego što je to slučaj danas. Ipak, uz sve ove ograde, ovo je pozitivan statistički podatak", navodi Gavran.

Na pitanje šta bi trebalo učiniti da se stanje još više popravi, on odgovara da je potrebno da se posvetimo ekonomiji umjesto dominacije tema politike, prepucavanja, blokada i ostalog što odbija investitore i odvraća bilo kakvu ekonomsku aktivnost.

"Takođe, trebalo bi učiniti da se dođe do prave slike zaposlenosti i nezaposlenosti u smislu da se umanji siva ekonomija i potakne na prijavljivanje radnika. Tada bismo imali realnu sliku da li se stanje poboljšava", objašnjava Gavran.