Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta u Mostaru je potpisalo Ugovore o dodjeli bespovratnih poticajnih sredstava s gospodarskim društvima i obrtima s područja FBiH.

"Cilj podrške je potaknuti srednja poduzeća i obrti projekti s aspekta unaprijeđenja njihove sposobnosti za inoviranjem i razvojem nove poslovne sposobnosti kako bi se tržišno prilagodili vremenu pandemije", kazao je stručni savjetnik za poduzetništvo Adis Fajić.

Prema raspisanom javnom natječaju podneseno je 291 projektnih prijava od čega je ministarstvo uspješno ocijenilo njih 143. S obzirom na ograničenja budžeta ugovor je potpisan s 81 korisnikom.

Riječ je o 2.382.436,42 KM koji će poduzetnicima biti uručeni u sklopu grant sheme "Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća" za 2021. godinu.

Naime, sredstva za grant shemu osigurala je Vlada FBiH u skladu s potpisanim sporazumom sa Svjetskom bankom.

Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 8.359.123,01 KM, od čega su MSP-a osigurala vlastito sufinanciranje u iznosu od 5.976.686,59 KM.

Realizacijom projekta, čija maksimalna pojedinačna visina granta iznosi 35.000,00 KM, a rok implementacije ne duže od 10 mjeseci, planirano je zapošljavanje 263 nova radnika.

Kada je riječ o korisnicima grant programa njih 20 dolazi iz Zeničko-dobojske županije, 13 iz Tuzlanske, 12 iz Srednjobosanske županije, 10 iz Hercegovačko-neretvanske (poticajna sredstva, ukupno 28.000 KM, dobila je i firma iz Rame: Babić Commerce d.o.o.), devet iz Unsko-sanske, po šest iz Županije Sarajevo i Županije Zapadnohercegovačke, tri iz Hercebosanske županije i dva korisnika iz Posavske županije.