Na deponijama u BiH svaki dan završi oko 500 tona hrane zbog isteklog roka trajanja ili viška u ugostiteljskim objektima i pekarama, rekli su u Ombudsmanu za zaštitu potrošača u BiH.

"Velike količine hrane završavaju na deponijama u gradovima širom BiH. Ta loša pojava zabrinjava, jer podaci UNICEF-a ukazuju da svaki peti stanovnik BiH živi ispod granice siromaštva", rekli su u Ombudsmanu.

U Kantonalnom poduzeću KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo kažu da se kod njih na deponiji iz dana u dan mogu vidjeti sve veće količine bačene hrane, a da u javnim kuhinjama broj korisnika raste.

"U prosjeku dnevno prikupimo 600 tona otpada, a od 12 do 15 posto su ostaci hrane. Hrana kojoj je istekao rok trajanja adekvatno se uništava. Pošto se velike količine hrane odbacuju, naše poduzeće poduzima aktivnosti na podizanju svijesti o selektivnom odlaganju otpada i edukaciji stanovništva", rekli su u ovom komunalnom poduzeću, pišu Nezavisne novine.

U Regionalnoj deponiji Banjaluka "Depot" kazali su da je teško utvrditi točne količine hrane koje završe na deponijama, jer ona koja potiče iz domaćinstva dolazi izmiješana s komunalnim otpadom, ali da se te količine od ukupnog otpada kreću od jedan do dva posto.

"Na godišnjem nivou uništi se oko 500 tona proizvoda iz prehrambene industrije s isteklim rokom upotrebe", rekli su u tom poduzeću.

Građani smatraju da je pored povećanja svijesti, potrebno i da se donesu određeni zakoni kojim bi se taj problem trajno regulirao.

"Namirnica kupujem onoliko koliko mi treba i tako vodim računa da što manje bacim hrane. Smatram da bi sva hrana koja je blizu isteka roka trajanja trebala biti donirana siromašnima, a ne da se čeka da joj istekne rok pa da bude uništena", kaže Slađana P. iz Banjaluke.

"Na putu od mjesta proizvodnje do mjesta konzumacije dosta se hrane kvari, koja se mora baciti. Isti je slučaj nedozvoljene trgovine i uvoza, zbog nedostatka propisa, zbog čega često ispravna hrana završava njenim uništavanjem", rekli su u Ombudsmanu za zaštitu potrošača u BiH.

U Agenciji za sigurnost hrane BiH ističu da potrošači mogu znatno uticati na smanjenje otpada od hrane, te da bi trebalo nastojati hranu uvijek kupovati planski, te čuvati na odgovarajućim temperaturama kako bi se produžile svježina i trajnost.

Bljesak.info