Danas su na sjednici Vlade federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, usvojena četiri programa za poticanje održivog povratka raseljenih i izbjeglih u 2019. godini, u ukupnom iznosu od 22,6 milijuna KM.

Također je usvojen i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za ovu godinu i za njegovu realizaciju zaduženo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

Najviše sredstava - 16.100.000 KM - predviđeno je Programom raspodjele transfera pojedincima. Unutar ovog iznosa je i 4.600.000 KM za rekonstrukciju i obnovu individualnih stambenih i objekata zajedničkog i socijalnog tipa stanovanja, te mapiranje porušenih/izgrađenih stambenih objekata u povratničkim zonama. Iznos od 10.000.000 KM planiran je za obnovu i izgradnju putne, vodovodne i kanalizacijske infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, te drugih od značaja za širu društvenu zajednicu.

Dio sredstava predstavlja i pomoć za zapošljavanje kroz razvoj i osnivanje malih, srednjih poduzeća i obrtničkih radnji, poljoprivrednu djelatnost, pružanje podrške programima volontiranja, diverzifikaciji privrednih aktivnosti u ruralnim područjima, rekultivaciji poljoprivrednog zemljišta i ambijentalnoj privlačnosti.

Ovogodišnji transfer za programe povratka u Republiku Srpsku vrijedan je 3.000.000 KM, a transfer za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte i projekte s nevladinim organizacijama 2.000.000 KM.

Program podrške održivom povratku, izbjeglih i prognanih s područja Srebrenice vrijedan je 1.500.000 KM i namijenjen je obnovi i izgradnji putne, vodovodne i kanalizacijske infrastrukture, objekata vjerskog, sakralnog, obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera, kao i drugih od značaja za širu društvenu zajednicu, te izgradnju infrastrukture za gospodarski razvoj ove regije.

Uz ova četiri programa, Vlada je danas usvojila i Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za ovu godinu.

Kako je navedeno, od 1992. do 1995. godine prijeratne domove u Bosni i Hercegovini napustilo je oko 2,2 milijuna osoba, što čini više od polovine predratnog stanovništva. Od toga je oko 1,2 milijuna osoba potražilo izbjegličku zaštitu u više od 100 zemalja svijeta, dok je oko milijun raseljeno unutar BiH.

Na području Federacije BiH status raseljene osobe ima 36.564 osoba ili 12.642 porodica, od čega je s područja FBiH 5.097 porodica ili 15.813 osoba, s područja RS-a 7.527 obitelj ili 20.706 osoba, a s područja Brčko Distrikta BiH 45 osoba ili 18 obitelji.

Dosad je u BiH obnovljeno oko 350.000 ili 68 posto stambenih jedinica. Od toga je u FBiH obnovljeno oko 250.000, u RS 80.000, a u Brčko Distriktu BiH oko 15.000.

Za najveći broj raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, njih oko 75 posto, moguće je naći trajna rješenja za smještaj kroz rekonstrukciju stambenih jedinica u mjestima prebivališta, dok je za preostalih 25 posto potreban neki drugi vid stambenog zbrinjavanja.

Današnjoj sjednici Vlade F BiH nisu prisustvovali federalni ministri iz HDZ-a BiH.