Predsjednik Vlade FBiH Denis Zvizdić u priopćenju za javnost, pozvao je premijera Hrvatske da se prestane miješati  u unutrarnja pitanja BiH.

''Prateći posljednje istupe premijera Hrvatske Andreja Plenkovića u institucijama Europske unije, kao i prilikom njegovih bilateralnih susreta, primjetan je pokušaj uspostave patronističkog ponašanja spram Bosne i Hercegovine. Plenković, zloupotrebljavajući članstvo Hrvatske u EU, nastupa kao da je premijer BiH a ne Hrvatske, što nije u skladu s dobrosusjedskim odnosima i predstavlja otvoreno i direktno miješanje Hrvatske u unutarnja pitanja u BiH. Premijer Hrvatske na ovaj način pokušava institucionalno uspostaviti netočne, selektivne i konfuzne teorije o ugroženosti samo jednog naroda u BiH'', rekao je Zvizdić, dodajući kako je siguran  da Plenković zna da su, u skladu s odredbama Ustava BiH, Bošnjaci, Srbi i Hrvati jednakopravni i konstitutivni na cijeloj teritoriji BiH, te da u bilo kojoj instituciji na nivou BiH: Predsjedništvu BiH, Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeću ministara BiH, ne može, zbog brojnih mehanizama zaštite, biti donesena nijedna odluka suprotno demokratskoj volji izabranih ili imenovanih predstavnika bilo kojeg naroda.

''Što više, nivo tolerancije koji posebno pokazuje bošnjački narod, je takav da postoji skoro paritetna zastupljenost u rukovodećim funkcijama na nivou BiH. Tako, naprimjer, hrvatski narod, kojeg je po posljednjem popisu 15,43 posto u BiH, ima duplo više rukovodećih funkcija - skoro 30 posto, što u potpunosti demantira bilo kakvu teoriju o neravnopravnosti.  S ovakvom ustavno-političkim sistemom BiH, u kojem etnički princip nadvladava građanski, što nije u skladu sa suvremenim europskim i demokratskim standardima, upoznati su svi akreditirani predstavnici stranih država i europskih i međunarodnih institucija'', napisao je Zvizdić, smatrajući da nema  nikakve potrebe da premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković upoznaje šefove država i vlada članica EU sa stanjem u BiH, jer te zemlje preko svojih veleposlanstava u BiH i u kontaktima sa službenicima BiH, jako dobro poznaju situaciju u našoj zemlji.

''Članice EU su dobro upućene i u proces izmjena Izbornog zakona u BiH, jer su predstavnici EU u BiH sudjelovali u pregovorima političkih stranaka o izmjenama Izbornog zakona, i svima njima je dobro poznato da je upravo HDZ odbio sva rješenja koja su bila razmatrana. Najviše čudi činjenica da su stavovi koje Plenković zastupa i iznosi u ime samo jednog naroda, odnosno jedne političke stranke, u potpunoj suprotnosti s odlukom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, kojom se predviđa da svi građani BiH imaju pravo da biraju i budu birani. Zbog toga se ne može govoriti o ravnopravnosti i ugroženosti, a ne zalagati se da se ona, ne selektivno, nego sveobuhvatno i trajno ukloni.  Slične jednoznačne i pristrane stavove je Hrvatska iznijela i na sastanku ministara vanjskih poslova članica EU koji je održan u ponedjeljak u Luksemburgu, te je tražila da se ti stavovi ugrade i u zaključke s tog sastanka. To druge članice EU nisu prihvatile čime su iskazale jasan stav i odbile neprincipijelno miješanje u unutrašnje procese u BiH'', rekao je Zvizdić, dodajući da zbog svega navedenog poziva Plenkovića da kao premijer susjedne  države  prestane igrati ulogu premijera BiH i glasnogovornika samo jedne političke i etničke opcije, te da BiH počne promatrati kao suverenu državu ravnopravnih naroda i građana, i kao dobrog i iskrenog susjeda.

''Također pozivam Plenkovića da se u nastavku našeg djelovanja svi ponašamo u skladu sa starom narodnom izrekom: ”Poštuj da bi bio poštovan”, poručio je Zvizdić Plenkoviću.