''Očekujemo do kraja ove ili početkom sljedeće godine dobijemo kandidatski status i da bude aktiviran MAP što bi bile dvije izuzetno važne poruke za BiH i za sve njene građane jer one će značiti mir, stabilnost, ekonomski prosperitet i bolji životni standard za sve građane u BiH'', rekao je predsjedatelj Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić nakon što je nazočio danas u sjedištu NATO saveza sjednici Sjevernoatlantskog vijeća na kojoj je ovo najveće političko tijelo NATO saveza pružilo podršku ubrzanju integracijskih procesa BiH.

Prioritet BiH

Zvizdić je istaknuo da su aktivacija MAP-a i približavanje NATO savezu vanjskopolitički prioriteti BiH. Informirao je članove Vijeća da je BiH usvojila strateške dokumente ''Pregled obrane'' i ''Plan modernizacije Oružanih snaga BiH'', kao i o procesima knjiženja nepokretne vojne imovine, čime su učinjeni značajni iskoraci na putu NATO integracija.

Rekao je kako BiH kontinuirano sudjeluje u mirovnim operacijama i UN promatračkim misijama gdje aktivno surađuje i s NATO snagama. Naglasio je da je BiH posvećena promociji mira, stabilnosti i prosperiteta u regiji, jačanju suradnje u oblasti obrane i sigurnosti kao i ubrzanju procesa euroatlantskih integracija regije.

''Očekujemo do kraja godine, da osim 27 do sada uknjiženih, uknjižimo i određeni broj novih lokacija da bismo kredibilno ispunili talinski uvjet što će uz već usvojeni 'Pregled odbrane' i 'Plan modernizacije' Oružanih snaga, pretpostavljamo, biti dovoljan uvjet da dođe do aktivacije MAP-a i na takav način realizacije još jednog važnog koraka ka NATO integracijama'', istaknuo je Zvizdić.

Istovremeno je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio Srni da nijedan predstavnik Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH, od srpskog člana Predsjedništva pa naniže, nema mandat da forsira put BiH u NATO, a u ime Republike Srpske.

Srpska protiv

''Članstvo u NATO je dobrovoljno. U BiH ne postoji konsenzus o pristupanju BiH tom savezu i taj stav je vjerojatno poznat i čelnicima NATO-a. U Republici Srpskoj postoji konsenzus svih stranaka, uključujući i stranke iz Saveza za promjene, da mi nećemo dati suglasnost za NATO integracije BiH, čime bi postavili granicu tog saveza na Drini”, istaknuo je Dodik.

Rekao je kako se Republika Srpska protivi ideji da odluku o članstvu u NATO donose političke elite, te naglasio da to treba da učini narod na referendumu.

''Na taj čin nas posebno obvezuje činjenica da je NATO savez ne tako davno bombardirao našu zemlju i naš narod i da samo taj narod može da kaže da li ćemo ići u pravcu NATO integracija ili ne'', istaknuo je i dodao kako RS ''nikada neće podržati da na prevaru ili silu bude ugurana u članstvo u tom savezu''.

Dodik je poručio da Republika Srpska ostaje partner NATO savezu u borbi protiv terorizma i na ostalim sigurnosnim izazovima koji se eventualno mogu ukazati i bez formalnog članstva u tom savezu.