Izgradili smo sustave po znanstvenim principima, podložili ih svojim ciljevima. I pored svih postignuća, primjećujemo da nešto „ne štima“! Nema pozitivnih učinaka za sve. Znamo iskoristiti resurse stvorenoga na zemlji i u svijetu. Nikada do sada toliko siromašnih i gladnih s jedne strane, pretili, debelih i prebogatih s druge u omjeru 80:20, otprilike! Nikad toliko civilizacijskih dostignuća, i nikada više patnje? Kao da opet nešto „ne štima“?

Kad bismo jednom rečenicom komentirali, vjerojatno bi rekli – nije pravedno!

Kaže prorok Jeremija da će Gospodin poslati Davidu izdanak pravedni i da će on na zemlji činiti pravo i pravicu. Dogodilo se, došao je. Znamo sve što se i kako odigralo oko Njegova dolaska. Opet se pitamo, gdje je tu pravo i pravica?

Pavao će na to reagirati na drugačiji način. Govori o sasvim drugoj kategoriji odnosa prema  svima i svemu: „dao vam Gospodin te jedni prema drugima i prema svima rasli i obilovali u ljubavi…“ Zaželio je da nam Gospodin „učvrsti srca da budu besprijekorno sveta pred Bogom i Ocem našim o dolasku (adventu) Gospodina našega Isusa i svih svetih njegovih s njime.“

U zapovijedi Gospodinovoj, ljubi Boga nadasve i bližnjega kao samoga sebe, zauvijek je stvorio ovo trojstvo donosa: Bog – bližnji – ja! Jedini resurs, dakle koji spominje jest ljubav! To je sve, ništa previše i ništa ne nedostaje.

Luka nas upozorava po riječi Gospodnjoj, a ja parafraziram na današnje događaje: Bit će ekološka katastrofa (zelenih i inih spasitelja), na zemlji bezizlazna tjeskoba radi pandemije, cijepljenja, zaključavanja, ograničenja kretanja, rada i posebno nametanje distance među osobama. Ljudi su s pravom zatečeni, uplašeni i što je još gore, prestrašeni. Odjednom su ugroženi svi! Pitam se da li baš svi?

Gospodin poručuje vrlo jednostavno: „Budni budite i u svako doba molite da uzmognete umaći svemu tomu što se ima zbiti i stati pred Sina Čovječjega“.

Sve će proći, ali ovo tek dolazi (advent). A kad dođe, ili kad mu dođem, što će biti? Kada će to biti? Kako će to biti?

Imamo odgovor samo na ovo treće pitanje – kako budem očekivao!

Poštovani i dragi, neka to bude sigurnost naše ljubavi i Njegova milosrđa! Posve je svejedno, hoćete li se cijepiti, u kontekstu!

Vaš župnik

Župa Prozor