Letenje na 11 tisuća metara je jedna od najčešćih visina na kojoj avioni lete. Postoji nekoliko razloga zašto je ova visina popularna.

Ova visina je optimalna za većinu vrsta letova i smatra se jednom od najsigurnijih i najučinkovitijih visina za letenje u zrakoplovstvu. Evo zbog čega:

Potrošnja goriva

Jedan od glavnih razloga zašto avioni lete na 11 tisuća metara je zbog ekonomičnosti. Što je avion više, to mu je potrebno manje energije za održavanje brzine i visine. Letenje na visokim nadmorskim visinama omogućuje avionu da leti na manjoj potrošnji goriva jer je otpor zraka manji na većim visinama. Ušteda goriva nije samo financijski isplativa za aviokompanije, već i doprinosi smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, prenosi Klik.hr.

Sigurnost

Drugi važan razlog za letenje na 11 tisuća metara je sigurnost. Na ovoj visini avioni se izbjegavaju prepreke na tlu, poput planina, tornjeva i visokih zgrada, čime se smanjuje rizik od sudara. Osim toga, letenje na ovoj visini omogućuje avionima da izbjegnu turbulentne zone koje se obično nalaze u nižim visinama. Turbulencija može biti opasna i uzrokovati ozljede putnika i posade, a letenje na višoj nadmorskoj visini pomaže u izbjegavanju ovog rizika.
Brzina leta

Još jedan razlog za letenje na 11 tisuća metara je brzina leta. Zrakoplovi koji lete na višim nadmorskim visinama mogu letjeti brže jer je zrak rjeđi. Manji otpor zraka omogućuje avionima da postižu veće brzine bez povećanja potrošnje goriva.

Komunikacija

Komunikacija je još jedan važan razlog zašto avioni lete na 11 tisuća metara. Ova visina omogućuje bolju komunikaciju između zrakoplova i kontrolora letenja na zemlji. Na ovoj visini nema prepreka koje bi ometale signal, a također omogućuje bolji prijem signala.

Potreba za kisikom

Još jedan važan razlog za letenje na 11 tisuća metara je potreba za kisikom. Na ovoj visini, razina kisika u atmosferi smanjuje se i to zahtijeva upotrebu sustava za opskrbu kisikom u zrakoplovima. Putnici i posada ne bi mogli preživjeti bez ove opskrbe kisikom, a letenje na ovoj visini omogućuje stabilno opskrbljivanje kisikom bez potrebe za velikim količinama. Sustavi za opskrbu kisikom u avionima omogućuju opskrbu kisikom putnicima i osoblju, čime se osigurava siguran i ugodan let.

Klimatski uvjeti

Visina od 11 tisuća metara također omogućuje avionima da izbjegnu nepovoljne klimatske uvjete. Temperature na ovoj visini su obično znatno niže nego na nižim visinama, što može smanjiti rizik od iznenadnih oluja, munja i drugih nepovoljnih klimatskih uvjeta.

Operativne potrebe

Visina od 11 tisuća metara također se smatra optimalnom visinom za operativne potrebe zrakoplovstva. Na ovoj visini, avioni mogu letjeti na sigurnoj udaljenosti jedan od drugoga, što smanjuje rizik od sudara i omogućuje bolju kontrolu zračnog prometa. Osim toga, ova visina omogućuje avionima da brzo i učinkovito reagiraju u slučaju potrebe za izbjegavanjem prepreka na ruti leta, prenosi Klik.hr.

Ukratko, letenje na visini od 11 tisuća metara ima brojne prednosti, uključujući ekonomičnost, sigurnost, brzinu leta, bolju komunikaciju, potrebu za kisikom, povoljnije klimatske uvjete i operativne potrebe.