Središnje izborno povjerenstvo (SIP) BiH u četvrtak je na sjednici izrekla administrativnu mjeru uskraćivanja prava kandidiranja na sljedećim izborima za 13 političkih stranaka zbog nepodnošenja financijskih izvještaja CIK-u BiH u skladu sa Zakonom o financiranju političkih stranaka i Izbornim zakonom BiH.

Političkoj stranci Izvorna Srpska je izrečena administrativna mjera uskraćivanja prava kandidiranja na sljedećim izborima zbog nepodnošenja financijskog izvještaja za 2018. godinu.

Za 12 političkih stranaka (Kongresna narodna stranka zaštite prava boraca i građana-pravde i morala BiH, Socijaldemokratska unija BiH, Nezavisna demokratska stranka, Pokret za naš grad, Novi pokret BiH, Regionalni demokratski savez, Slobodna Srpska, Nova partija, Srpska napredna stranka-Izvorna, Novi bošnjački pokret, Srpska tradicionalna oslobodilačka partija i Penzionerska demokratska stranka) izrečena je administrativna mjera uskraćivanja prava kandidiranja na sljedećim izborima zbog nepodnošenja financijskog izvještaja za prošlu godinu.

Odluke SIP-a o izricanju administrativnih mjera navedenim političkim strankama nisu pravosnažne i protiv njih se može podnijeti žalba Apelacijskom odjelu Suda BiH u roku od 15 dana, od dana prijema odluke, priopćeno je iz CIK-a BiH.