Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog ugovora o financiranju između Bosne i Hercegovine i Europske investicijske banke (EIB) – Autocesta Banja Luka – Doboj B, vrijedan 47 milijuna eura.

Sredstva su namijenjena izgradnji autoceste s dvjema trakama dužine 72 kilometra između Banje Luke i Doboja, koji je paralelan s Koridorom X u Hrvatskoj te se spaja na Koridor Vc.

Sredstvima EIB-a financirat će se izgradnja dionice Banja Luka – Prnjavor u dužini 35 kilometara, dok je EBRD osigurao sredstva za izgradnju dionice Prnjavor – Doboj, duge 37 kilometara.

Kredit je alociran na Republiku Srpsku s rokom otplate od 25 godina, uključujući grace razdoblje od četiri godine, a završetak projekta planiran je za prvu polovicu 2020. godine.

Prijedlog ugovora bit će dostavljen Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za bh. potpisnika predložen je ministar financija i trezora.