Facebookova aplikacija za razmjenu poruka WhatsApp krenula je s testiranjem određenih novih opcija unutar beta inačice WhatsApp aplikacije, koje bi u budućnosti trebale biti dostupna svim korisnicima aplikacije.

Prva opcija koja se testira je mogućnost pregledavanja internetskih stranica unutar same WhatsApp aplikacije, uz dodatak sigurnosnog upozorenja kada se otvara neka potencijalno opasna internetska stranica, piše Bug.hr.

Osim ove opcije testira se i mogućnost reverznog pretraživanja fotografija, točnije korisnik aplikacije može uploadati primljenu fotografiju kako bi se provjerilo je li fotografija već bila objavljena na Internetu te radi li se o originalu ili o lažnoj fotografiji (koja je namijenjena potencijalnom širenju lažnih vijesti).