U "Službenom glasniku BiH" objavljen je pravilnik kojim se uređuje uporaba dronova u BiH i na ovaj način je regulirana upotreba letjelica koje su postale popularne u posljednjih nekoliko godina, a koje su se koristile, gotovo bez ikakvih pravila. 

Pravilnikom o uvjetima za izvođenje letačkih operacija dronovima, kako je njegov puni naziv i koji je napravila Direkcija za civilno zrakoplovstvo (BHDCA), dronovi su kategorizirani, regulirano je gdje i kada se mogu koristiti, a vlasnici će biti upisani u evidenciju i morat će položiti ispit za upravljanje dronom, prenosi "Mondo". 

U Pravilniku piše kako se odnosi na dronove do 25 kilograma težine i ne primjenjuje se na letjelice koje koriste državni organi (vojska, policija, služba traganja i spašavanja, carina, sigurnosno-obavještajne službe i slično), osim što će i oni morati upisati dronove u evidenciju. 

Također, odredbe Pravilnika se ne primjenjuju na dronove čija je maksimalna masa pri polijetanju manja ili jednaka 248 grama (0,248 kg), kao i na letenje dronova unutar zatvorenih objekata. 

Vlasnik drona (fizička ili pravna osoba), koji ima prebivalište ili je registriran na teritoriju BiH, morat će osobno podnijeti zahtjev na propisanom obrascu za upis u evidenciju drona, a za svaki dron koji se upiše u evidenciju, BHDCA dodjeljuje evidencijsku oznaku. 

Upis će se morati produžiti svake tri godine. Zanimljivo je da će operator drona morati posjedovati potvrdu o poznavanju zrakoplovnih propisa za operatora drona, a potvrda će se stjecati polaganjem ispita i provjerom poznavanja pravila letenja i propisa iz oblasti zrakoplovstva i propisa o dronovima. Vlasnici će morati imati policu osiguranja za dron.