Vlada FBiH je danas usvojila informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o realizaciji zaključka od 1.9.2016. godine koja se odnosi na stanje u IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju.

Ovo federalno ministarstvo je zaduženo da kompletnu dokumentaciju o IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju, sa usvojenom informacijom i izvještajem o počinjenju kaznenog djela, dostavi na postupanje nadležnom tužiteljstvu.

Zaduženo je i da, u suradnji s Federalnim ministarstvom financija, sagleda mogućnost realizacije Ugovora o reguliranju statusa i uvezivanju staža zaposlenika IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika, s obzirom da je Ugovor na snazi i proizvodi posljedice po proračun Federacije BiH.

U informaciji je, uz ostalo, a na osnovu dopisa Federalnog pravobraniteljstva, navedeno da postoji opravdana i osnovana sumnja da je preuzimanjem duga koji Vlada nije obvezna platiti, naročito za subjekt koji je u postupku stečaja, nanesena velika šteta federalnom proračunu. To ima elemente kaznene odgovornosti, a svakako može imati nemjerljive posljedice po proračun FBiH, jer Federalna vlada nema zakonskih obveza prema radnicima u stečaju.

S tim u vezi, kako je navedeno u informaciji, nadležnom tužiteljstvu će biti dostavljen izvještaj o počinjenom kaznenom djelu protiv bivšeg premijera Federacije Bosne i Hercegovine Nermina Nikšića i N.N. osobe zaposlenika Vlade Federacije BiH, nadležnih za predmetni resor, a zbog postojanja osnovane sumnje da je osobno u svojstvu premijera Federacije BiH, i s N.N. osobama u vezi, sukladno njihovoj nadležnosti, inicirao i izvršio radnje koje imaju obilježja krivičnog djela, odnosno udruživanje u organizirani  kriminal i korupciju, samovlasti, zloupotrebe službenog položaja i ovlasti, zloupotrebe ovlasti u službenom poslovanju, prevare, krivotvorenja isprava, nesavjesnog rada u službi, na koji način je oštetio proračun Federacije BiH za oko 43.000.000 KM.

U međuvremenu, budući da je Ugovor i dalje na snazi, Vlada FBiH je obvezna ispunjavati njegove odredbe i zbrinjavati radnike IP Krivaja d.o.o. Zavidovići - u stečaju, za šta će pokušati iznaći rješenje.