Nastavljajući s povremennim reportažama o ramskim naseljima, ovaj put, red je došao na Gmiće.

Sjeverno od Prozora, ispod planine Makljen, smješteno je jedno od najstarijih ramskih naselja – Gmići. Prostiru se pravcom istok – zapad. Od Naukovića prema Ometalima i Lapsunju.
 

Gmići imaju nekoliko izvora vode, a među njima najpoznatiji su Studenac, Rasodnjik ili Rasonjik, Grabovka, Lavarda, Bećuruša.

Također na prostoru Gmića nalazi se više nekropola koje potvrđuju da se radi o vrlo starom naselju.

Prema crkvenoj podjeli, Gmići pripadaju župi Prozor.