U proračunu JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu osigurana su znatna financijska sredstva za projekte na području općine Prozor-Rama.

Kako doznajemo od člana Nadzornog odbora JP Ceste Federacije BiH Željka Petrovića u tijeku je valorizacija ponuda za pješačku stazu u naselju Gračac, od Lovnice do odmarališta na Gračacu i izgradnja autobusnog stajališta.

„Za ovaj projekt već je bio raspisan natječaj, ali je sukladno Zakonu o javnim nabavama BiH poništen zbog nezadovoljavajuće ponude. Početak radova očekuje se polovicom srpnja 2020. godine, a usluge nadzora nad izvođenjem radova na ovoj pješačkoj stazi već su završene i ugovor je dodijeljen“, rekao je Petrović.

Isto tako, vrlo brzo se očekuje izgradnja križanja za naselje Duge, a u tijeku je i priprema tenderske dokumentacije za izvođenje radova na spomenutom projektu te je početak radova planiran u kolovozu 2020. godine.„Postojeće križanje je dosta nepregledno i kao takvo nije sigurno za korisnike u prometu te je sasvim opravdan razlog za uređenje i rekonstrukciju predmetnog križanja. Početkom srpnja ove godine kreću radovi i na tunelu Ustirama, gdje je riješena zaobilaznica te neće biti dužih zastoja kada je u pitanju izgradnja ovako zahtjevnih projekata“, objasnio je.

Planira se također izgradnja pješačke staze od Rata do skretanja za naselje Ustirama u dužini od 500 metara, a u narednoj godini sanacija magistralne ceste M16.2 iznad naselja Gmići prema Makljenu.

JP Ceste Federacije BiH d.o.o Sarajevo ulažu znatna sredstva, riječ je oko 7.000.000,00 KM na području naše općine u 2020. godini pa se očekuje nastavak daljnje modernizacije i podizanja kvalitete magistralne ceste M16.2 na području općine Prozor-Rama.