Drvored borova koji je prije više od 50 godina  zasadio + fra Ivo Žilić ( Misnik) godinama je služio kao ukras i  zeleni zaštitni zid od buke i prašine s južnog krila samostana.

Ove godine  u sklopu  rekonstrukcije dotrajalog krova  na novom samostanu Uprava samostana je odlučila posjeći ovaj red borova uz put. Pokazalo se da   fra Ivini borovi više ne služe dugogodišnjoj svrsi. Štoviše, izrasli su iznad krova te predstavljaju potencijalnu opasnost za prolaznike, fasadu i  krov samostana, a svojim iglicama često zatvore teško dostupne slivnike na crkvi i samostanu.Ambijent drvoreda pomalo preuzimaju lipe i divlji kestenovi  s druge strane puta, a umjesto borova  bit će na jesen zasađeno ukrasno raslinje koje se može oblikovati u zeleni zaštitni zid.

Danas se na osobit način sa zahvalnošću sjećamo + fra Ive Žilića i svih fratara koji su skrbili za okoliš našeg samostana i Gospine crkve na Šćitu.

Srdačno vaši,
 
Uprava Franjevačkog  samostana Rama-Šćit